Formación Laboris

Postgrado en Diploma de Postgrau en Innovació en la Gestió de Càmpings.

En estos momentos el centro Fundació URV - Centre Formació Permanent no tiene la matrícula abierta para este curso.

Fundació URV - Centre Formació Permanent
Fundació URV - Centre Formació Permanent

Postgrado Presencial en Tarragona (Tarragona)

Precio: 1.950 €

Resumen del postgrado

Aprofundir en els mecanismes d’innovació, gestió i comercialització aplicables a les complexes i particulars estructures turístiques que representen els càmpings

Objetivos: Aprofundir en els mecanismes d’innovació, gestió i comercialització aplicables a les complexes i particulars estructures turístiques que representen els càmpings Coneixements del càmpings com empresa d’allotjament turístic de gran importància dins del sector. Conèixer de primer mà la transformació d’aquest tipus d’empresa d’allotjament en els darrers anys. Noves tendències en la seva gestió i en la diversificació de la seva oferta. Conèixer el marc normatiu i legislatiu dels càmpings. Oferir instruments per prendre decisions en termes d’estratègia global. Donar les bases per a gestió complerta i flexible d’aquest tipus d’allotjament turístic. • Planificació d’inversions, infraestructures i equipaments orientats a la sostenibilitat. • Aplicació de la tecnologia en la gestió interna i externa dels càmpings. • Gestió dels recursos humans i nous perfils professionals • Estratègies de promoció, comercialització i fidelització • Qualitat i imatge • Medi ambient i sostenibilitat

A quién va dirigido: Diplomats i graduats en Turisme. Llicenciats i graduats en Administració i Direcció d’Empreses, Finances i Comptabilitat. Persones amb altres títols universitaris interessats en aquesta formació. Persones sense titulació universitària es poden matricular als mòduls oferts com cursos de formació contínua.

Información adicional

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

Mòdul: Els càmpings i la seva transformació com allotjament turístic

ECTS: 4,5

Durada: 40 h.

Contingut: Durada del 19 d’octubre al 17 de novembre de 2016

Els càmpings

 • Conceptes
 • Origen i evolució
 • Característiques
 • Tipologies i perfil dels càmpings


Normativa i Legislació

 • D’allotjaments turístics
 • De gestió de reserves
 • De prestació de serveis


Actors i organismes

 • Públics i privats
 • Nacionals i internacionals


Gestió d’equips i recursos humans

 • Nous perfils professionals i especialistes i noves competències
 • Subcontractació
 • Lideratge i habilitats directives


Mòdul:Smartcamping: Tecnologia aplicada a la millora de gestió.

ECTS: 3

Durada: 25 h.

Contingut: Durada del 23 de novembre al 15 de desembre de 2016

Software de gestió en càmpings
Gestió dels controls:

 • Sistemes de control d’accessos
 • Control de consums
 • Control operacional: ordres de treball
 • Control de consums


Gestió de les reserves

Mòdul: Sostenibilitat i salut ambiental en la gestió de càmpings

ECTS: 4

Durada: 35 h.

Contingut: Durada del 11 de gener al 8 de febrer de 2017

Sistemes de Gestió de Qualitat i Medi Ambient

 • Les Normes ISO, EMAS i altres sistemes de certificació
 • "Q" de Qualitat
 • Premis, reconeixements i reputació: ADAC, ACSI, ANBWSalut i Qualitat Ambiental

 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Plans d'Emergència
 • Piscines
 • Plagues i DDD
 • Legionel·la
 • Declaració d'Ús i Contaminació de l'Aigua - DUCA
 • AlimentsEntorns "naturitzats", espais naturals i jardineria

 • Protecció d'Espais Naturals. PEIN i EIN
 • Jardineria i estalvi d'aigua. Disseny i manteniment


Mòdul:
Visió de futur. Planificació de les inversions en els càmpings

ECTS: 4,5

Durada: 40 h.

Contingut: Durada del 9 de febrer al 15 de març de 2017

Estructures i equipaments

 • Manteniment
 • Programació i planificació de la implementació de nous projectes i inversions
 • Disseny, organització i planificació de las àrees operatives. (Glamping...)


Gestió sostenible

 • Energies sostenibles
 • Estalvi energètic


Gestió econòmica de les inversions:

 • Comptabilitat
 • Anàlisi financera
 • Impostos i taxes
 • Gestió de pressupostos


Mòdul:
E-marketing aplicat al món del càmping

ECTS: 5

Durada: 45 h.

Contingut: Durada del 16 de març al 3 de maig de 2017

Màrqueting

 • Política de màrqueting (E-marketing)
 • Digital màrqueting


Comunicació i comercialització

 • Estratègies de comercialització i de comunicació
 • Revenue management
 • E-commerce
 • Associacions/clubs
 • Relacions amb els actors
 • Canals d'informació
 • Posicionament
 • Fidelització de clients i reputació a les xarxes


La innovació

 • Anàlisi de les necessitats
 • Nous productes turístics

La gestió de les xarxes socials

Mòdul: Sortides de Camp

ECTS: 3

Durada: 25 h.

Contingut:

Sortida 1. Evolució i Transformació d'un càmping a ressort
29 d'octubre de 2016.

Sortida 2. Smartcamping. La tecnologia al servei de la gestió
17 de desembre de 2016.

Sortida 3. Gestió ambiental d'una càmping
11 de febrer de 2017.

Sortida 4. Inversions estratègiques i innovació en un càmping
22 d'abril de 2017.

Sortida 5. Estratègies de comercialització i comunicació en un càmping
6 de maig de 2017.


Mòdul:
Pràctiques i Projecte Final en Càmpings

ECTS: 6

Durada: 150 h.

Contingut: Durada del 8 de maig al 30 de juny de 2017

100 hores (4 crèdits) de pràctiques a l'empresa i 50 hores (2 crèdits) al treball de fi postgrau

El treball de postgrau es farà, sempre que sigui possible, sobre la temàtica, tècniques i metodologies que es contemplin en el conveni de pràctiques externes signat amb cadascuna de les empreses o entitats col·laboradores i l'estudiant.

En qualsevol cas, la concreció del tema es farà d'acord amb el coordinador/a acadèmic/a, sempre que sigui possible d'acord amb les preferències dels alumnes. Els tutors s'assignaran d'acord amb la temàtica del treball i l'expertesa dels professors acadèmics dels departaments vinculats a la Facultat de Turisme i Geografia.

El treball de postgrau pot tenir una estructura d'acord a un treball d'investigació o un format d'informe. En el primer cas, l'estructura haurà d'incloure els següents punt:

 • Índex
 • Introducció al treball, que inclogui resum i justificació del tema escollit i estat de la qüestió
 • Objectius de la investigació i, si escau, hipòtesi de treball
 • Metodologia i pla de treball
 • Desenvolupament de la investigació, anàlisi i resultats obtinguts
 • Conclusions i implicacions o propostes d'actuació
 • Referències bibliogràfiques i webs consultades
 • Annexos, si escau
 • Possibles propostes de difusió en congressos i revistes


En el cas d'un format informe, tindrà una estructura de comunicació sintètica en què s'aporten novetats sobre determinats fets, sempre amb una valoració personal dels resultats obtinguts i dels mètodes i tècniques utilitzades.

Presentació i extensió:

La nota final de l'assignatura serà responsabilitat del tribunal d'avaluació i vindrà donada per:

 • La nota del seguiment de l'elaboració del treball que posi el tutor del TFP
 • La nota de la memòria escrita, tenint en compte l'informe del tutor del TFP
 • La nota de la presentació oral per part del tribunal d'avaluació


La durada total de la presentació i defensa (exposició i preguntes) serà, com a màxim, de 45 minuts, dedicant de 20 a 30 minuts a la presentació oral.

Es lliurarà una còpia de la presentació en format digital en l'espai corresponent de l'assignatura del Campus Virtual de la URV.

Mòdul: Tutories en el DP en Innovación en Gestió de Càmpings

Durada: 30 h.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Hostelería • INUEDE

  Requisitos: - Licenciados y Diplomados de cualquier especialidad universitaria- Universitarios que a la fecha de su matriculación no hayan concluido sus estudios y que sin embargo puedan demostrar y ...

  Curso
  Online
  Consultar precio


 • Formahostel

  ¿Quieres abrir tu restaurante? ¿Quieres mejorar el funcionamiento de tu negocio hostelero? ¿Quieres aprenderlo todo de la administración de restaurantes? Este Curso online de Diplomado en ...

  Curso de compra online
  Online
  425 € 100 € Descuento


 • Formahostel

  MÓDULO 1: ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MONTAJE EN INSTALACIONES DE CATERING Departamentalización habitual según tipos de establecimiento de catering ...

  Curso de compra online
  Online
  190 €


 • Fundació URV - Centre Formació Permanent

  Este Diploma profundiza en los mecanismos de innovación, gestión y comercialización aplicables a las complejas y particulares estructuras turísticas que representan los campings A quién va dirigido: ...

  Postgrado
  Presencial en Tarragona
  1.950 €


 • CETT-UB

  Programa de Especialización CETT de alta aplicabilitat y focalitzado que tiene como objetivo capacitar profesionales del turismo y la hotelería en la gestión integral de un establecimiento de ...

  Curso
  Presencial en Barcelona
  1.100 €


 • UNIR.

  Objetivos: Conocer la estructura financiera de una empresa y entender la relación entre la economía y el revenue management.Aprender a analizar y monitorizar la estructura de precios de en ...

  Máster
  Online
  3.600 €


 • ISEB (Instituto Superior Europeo de Barcelona)

  Objetivos: - Conocer en profundidad las áreas de componente técnico que deben dominar tanto un directivo como un responsable- Obtener una visión global para promover así el pensamiento crítico- ...

  Máster
  Online
  11.400 € 1.250 € Descuento

Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.