Formación Laboris
104

Oposiciones en Girona

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Administratiu de L'ICS

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Administratiu àmbit Local, Universitats i Generalitat

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure a temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Tècnic de Penitenciaries

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Zelador de L'ICS

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s''apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació ...

 • ORBITA GIRONINA

  Administratiu de la Generalitat de Catalunya

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: · Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE.· Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa.· Tenir titol de batxillerat o tècnic.· No estar inhabilitat/a per l'ex...

 • ORBITA GIRONINA

  Bombers de la Generalitat de Catalunya

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en la informació addicional.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar de Biblioteques

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Guardia Civil

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Policia Nacional

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ser espanyol.Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per a l''exercici Públic.Estar en possessió dels p...

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar d'Infermeria d'Hospitals

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Con esta oposición podrás ocupar una plaza en las diferentes oficinas de los Ministerios o Delegaciones territoriales.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxili Judicial

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Per ser acceptat a les convocatòries de les oposicions has de tenir la nacionalitat espanyola, tenir divuit anys i no haver superat l’edat de jubilació forçosa, no patir cap malaltia o defecte físic que dificulti l’exercici de les ...

 • ORBITA GIRONINA

  Bombers de la Generalitat de Catalunya

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ser espanyol o pertànyer a un país membre de la Unió Europea.Ser major 16 anys i menor de 35.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per a l'exercici públ...

 • ORBITA GIRONINA

  Curs de Mosso d'Esquadra

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ser espanyol.• Haver complert els 18 anys i no arribar als 35 anys.• No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.• No estar inhabilitat penalment per a l'exercici Públic. Estar en possessió del...

 • ORBITA GIRONINA

  Zelador de L'ICS

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar de Biblioteques

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en la descripció.

 • ORBITA GIRONINA

  Agent Rural Generalitat de Catalunya

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Administratiu de l'Estat.

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  ÍNDEX DE TEMES La Constitució Espanyola de 1978 El Tribunal Constitucional. La Corona Successió i Regència Les Corts Generals: Congrés i Senat. Defensor del Poble. El Poder Judicial. El Tribunal Sup...

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar d'Infermeria de Centres d'Atenció Primaria

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar d'Infermeria d'Hospitals.

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Mosso d'Esquadra

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Policia Local

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ser espanyol.Tenir més de 18 anys i no arribar als 35 anys. (variable segons l’ajuntament, pot arribar fins a 45 anys a Catalunya).No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.No estar inhabilit...

 • ORBITA GIRONINA

  Policia Nacional

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: REQUISITS DE L''ALUMNESer espanyol.Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per a l''exercici Públic....

 • ORBITA GIRONINA

  Cuerpo de tramitacion procesal y administrativo -auxiliar-

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Te prepararemos todas las pruebas exigidas en tu convocatoria (conocimientos, psicotécnicos, pruebas físicas, entrevista personal....)

 • ORBITA GIRONINA

  Guardia Civil

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxilio Judicial

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Administratiu de la Generalitat de Catalunya

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: ·         TenIr la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE.·         Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa.·         Tenir titol de batxillerat o tècnic.·         No estar inhabi...

 • ORBITA GIRONINA

  Agent Rural Generalitat de Catalunya

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: - Ser espanyol o d'un estat membre de la Unió Europea.- Ser major de 18 anys.- No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.- Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i nivell B ...

 • ORBITA GIRONINA

  Tècnic de Penitenciaries

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d''algun dels estats membres de la Unió Europea.Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació forçosa.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi ...

 • ORBITA GIRONINA

  Policía Local

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Presentarte a cualquiera de las plazas de Policía Local que se convoquen en el territorio español.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar d'Infermeria de Centres d'Atenció Primària

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ser espanyol o pertànyer a la Unió Europea o a estats en els s'apliqui la lliure circulació de treballadors.Tenir 18 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa.No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les sev...

 • ORBITA GIRONINA

  Recepcionista, Conserje, Bidell, Subaltern

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: - Ser espanyol o d'un estat membre de la Unió Europea.- Ser major de 18 anys.- No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.- Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i nivell B ...

 • ORBITA GIRONINA

  Cos de Tramitació Processal i Administrativa

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Administratiu àmbit Local, Universitats i Generalitat

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Administratiu de l'Estat.

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Administratiu Generalitat

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: - Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.- Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la ...

 • ORBITA GIRONINA

  Cuerpo de auxilio judicial -agente- (Semipresencial)

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Obtener una adecuada acreditación para presentarse a la oposición

 • ORBITA GIRONINA

  Personal subalterno (Semipresencial)

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Éste curso te prepara para que ejerzas como Personal subalterno

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Administratiu de L'ICS

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ver en el temario. A quién va dirigido: Será necesario que seas mayor de 18 años y tengas la nacionalidad española.

 • ORBITA GIRONINA

  Personal de oficios (Semipresencial)

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Accede al cuerpo de Subalternos.Te preparamos para ganar la plaza

 • ORBITA GIRONINA

  Recepcionista, Conserge, Bidell, Subaltern

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: -Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea.-Ser major de 16 anys.-No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.-Tenir el certificat d'estudis primaris.-No haver estat separat mitja...

 • ORBITA GIRONINA

  Cuerpo de maestros Educación Infantil (Semipresencial)

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Trabaja en las diferentes escuelas públicas manteniendo un contacto directo con los niños de P3 a P5. Prepárate para poder trasladar los conocimientos básicos y esenciales de las diferentes materias escolares a los alumnos.

 • ORBITA GIRONINA

  Técnico Educación Infantil (Semipresencial)

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Las competencias y funciones de este cargo del equipo de enfermería se desarrollan con relación al paciente y bajo las directrices del diplomado.

 • ORBITA GIRONINA

  Administratiu Generalitat

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: ·Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.·Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superatl'edat de la jubila...

 • MasterD

  Mossos d'Esquadra

  Oposición semipresencial en Girona | MasterD | Consultar precio

  Requisitos: Tenir la nacionalitat espanyola.Posseir el títol de Graduat en Educació Secundària, Graduat escolar, FP1 o equivalent.No estar inclòs en el quadre d`exclusions mèdiques per a la convocatòria.Haver complert 18 anys i tenir menys de ...

 • MasterD

  Oposicions de Técnics Especialistes de la Generalitat de Catalunya. Grup de Serveis Penitenciaris

  Oposición semipresencial en Girona | MasterD | Consultar precio

  Objetivos: El objetivo de este curso es prepararte para que puedas superar las oposiciones de técnico especialista de la Generalitat de Catalunya del grupo de servicios penitenciarios, de manera que obtengas una plaza fija para trabajar en este ...

 • MasterD

  Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya

  Oposición semipresencial en Girona | MasterD | Consultar precio

  Requisitos: -Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea.-Haver complert 18 anys i no superar els 65.-Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent.Posseir el permís de conduir de la classe B o...

 • MasterD

  Guardia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona

  Oposición semipresencial en Girona | MasterD | Consultar precio

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

 • MasterD

  Cos de Bombers de Catalunya

  Oposición semipresencial en Girona | MasterD | Consultar precio

  Requisitos: - Nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea.- Tener entre 16 y 65 años.- Poseer el graduado escolar, FP o equivalente.- Permiso de conducir c.- Tener las capacidades físicas y psíquicas necesarias para ejercer las ...

 • MasterD

  Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona

  Oposición semipresencial en Girona | MasterD | Consultar precio

  Requisitos: - Tener la nacionalidad española o la de uno de los Estados miembros de la Unión Europea.- Tener una edad mínima de 16 años y no exceder de la edad de jubilación.- Tener una talla mínima de 1,60 m y no superar el 1,95 m.- Tener el carné ...

 • MasterD

  Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública

  Oposición semipresencial en Girona | MasterD | Consultar precio

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

Afina tu búsqueda
Tu selección
Recibir alertas de cursos como estos
Alerta de cursos creada con éxito.

Por palabra clave

Tipo de formación

Cursos(1049)

Cursos subvencionados para desempleados (67)

Cursos subvencionados para trabajadores (60)

Cursos subvencionados para autónomos (28)

Oposiciones(104)

Másters(75)

Ciclos formativos(41)

Postgrados(22)

Carreras universitarias(10)

Talleres(8)

Seminarios(7)

Cursos para empresas(5)

Formación ocupacional(2)

Más tipos

Dónde

Online y a distancia (655)

Madrid (298)

Valencia (247)

Barcelona (232)

A Coruña (179)

Pontevedra (179)

Granada (173)

Asturias (149)

Vizcaya (133)

Girona (104)

Girona (91)

Blanes (13)

Alicante (101)

Málaga (100)

Zaragoza (93)

Valladolid (84)

Ourense (77)

Guipúzcoa (76)

Cantabria (75)

Balears (71)

Córdoba (62)

Toledo (61)

Almería (55)

Tarragona (54)

Cádiz (51)

Navarra (51)

Las Palmas (51)

Lleida (50)

León (44)

Murcia (44)

La Rioja (43)

Salamanca (43)

Sevilla (43)

Ciudad Real (38)

Huesca (38)

Santa Cruz de Tenerife (38)

Cáceres (36)

Castellón (36)

Jaén (36)

Huelva (34)

Palencia (34)

Soria (34)

Avila (34)

Burgos (34)

Segovia (33)

Badajoz (30)

Álava (29)

Lugo (25)

Zamora (24)

Cuenca (23)

Guadalajara (23)

Albacete (23)

Ceuta (23)

Teruel (22)

Melilla (22)

Más provincias

En el extranjero (1)

Promociones y descuentos

Temáticas

Oposiciones Cuerpos de seguridad (24)

Oposiciones Sector administrativo (19)

Oposiciones Educación y cultura (17)

Oposiciones Sector sanitario (7)

Oposiciones Administración de justicia (7)

Seguridad y vigilancia (5)

Legal (4)

Oposiciones Medio ambiente (4)

Preparar oposiciones (4)

Oposiciones Servicios sociales y empleo (3)

Oposiciones Servicios (3)

Otras categorías (2)

Oposiciones economía (2)

Ingeniería (1)

Salud (1)

Oposiciones Transporte (1)

Más Temáticas

Otras características

Cursos gratis

Practicas en empresas

Certificación

Bolsa de empleo

Cursos bonificables


Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain Laboris.net cumple con la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal
© 2017 Schibsted Classified Media Spain S.L.