Formación Laboris
24

Cursos subvencionados para trabajadores de Química

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Operacions bàsiques en planta química (Certificat de professionalitat)

  Curso subvencionado para trabajadores en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Consultar precio

  Adquereix les competències que et permetin realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Operacions bàsiques en planta química

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprèn a desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química i consolida coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química per afavorir la comprensió de la feina de forma integral. ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  RISCOS QUÍMICS

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprèn a aplicar els conceptes de qualitat mediambiental a la fabricació de productes químics, productes medicamentós imedicaments.Coneix les normatives de qualitat aplicables a la indústria química i farmacèutica per a la minimització dels riscos ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  INTRODUCCIÓ A LES GMP'S

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Objetivos: Tenir una visió general sobre les normes de correcta fabricació de la Unió Europea de medicaments d'ús humà i veterinari. Extretes de l' Agència Espanyola del Medicament. Requisitos: No es requereix titulació mínima per poder accedir al ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  RISCOS QUÍMICS

  Curso subvencionado en Tarragona | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprèn a aplicar els conceptes de qualitat mediambiental a la fabricació de productes químics, productes medicamentós imedicaments.Coneix les normatives de qualitat aplicables a la indústria química i farmacèutica per a la minimització dels riscos ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Operacions bàsiques en planta química

  Curso subvencionado en Tarragona | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprèn a desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química i consolida coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química per afavorir la comprensió de la feina de forma integral. ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Operacions bàsiques en planta química

  Curso subvencionado en L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprèn a desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química i consolida coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química per afavorir la comprensió de la feina de forma integral. ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  RISCOS QUÍMICS

  Curso subvencionado en L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprèn a aplicar els conceptes de qualitat mediambiental a la fabricació de productes químics, productes medicamentós imedicaments.Coneix les normatives de qualitat aplicables a la indústria química i farmacèutica per a la minimització dels riscos ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Operacions bàsiques en planta química

  Curso subvencionado en Sabadell (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprèn a desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química i consolida coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química per afavorir la comprensió de la feina de forma integral. ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Matèries primeres en la indústria química i afins

  Curso subvencionado en L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Conèixer les primeres substàncies utilitzades com a matèries primeres en la Indústria química i els seus sectors afins, les seves característiques químiques i possibles utilitats. La funció d'aquestes substàncies en l'elaboració del producte ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Reglament emmagatzematge de productes químics

  Curso subvencionado en L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Adquirir les competències, coneixements, habilitats i actituds necessàries per dur a termeles funcions dels professionals que ocupin llocs de treball relacionats amb l'ús, la fabricació,instal·lació i inspecció de l'emmagatzematge dels productes ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Control i gestió de la qualitat de la industria química i afins

  Curso subvencionado en L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Familiaritzar-se amb el concepte de qualitat a l'àmbit empresarial i les tècniques o eines aplicables per a la seva implementació.Aconseguir coneixements del assajos i tècniques analítiques aplicables al control de les matèries.Conèixer el ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Neteja, desinfecció i esterilització en la indústria farmacèutica

  Curso subvencionado en Sabadell (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Conèixer la importància de la neteja, l'esterilització i antisèpsia dins de la indústria farmacèutica, els mitjans i tècniques de desinfecció i esterilització.Conèixer el concepte i tipologia de sala blanques i zona estèrils.Familiaritzar-se amb ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques

  Curso subvencionado en Sabadell (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprèn els diferents tipus de formes farmacèutiques que poden existir al mercat, les seves particularitats, similituds i diferències, la seva composició i els mètodes industrials de fabricació de les mateixes. Objetivos: Conèixer els diferents tipus ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA

  Curso subvencionado en Sabadell (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprèn la normativa aplicable i les metodologies, tècniques i aparells emprats per determinar la qualitat de les formes farmacèutiques fabricades.Conèixer les tècniques de mostreig emprades i el tractament estadístic de les dades obtingudes. ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Matèries primeres en la indústria química i afins

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Conèixer les primeres substàncies utilitzades com a matèries primeres en la Indústria química i els seus sectors afins, les seves característiques químiques i possibles utilitats. La funció d'aquestes substàncies en l'elaboració del producte ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Control i gestió de la qualitat de la industria química i afins

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Familiaritzar-se amb el concepte de qualitat a l'àmbit empresarial i les tècniques o eines aplicables per a la seva implementació.Aconseguir coneixements del assajos i tècniques analítiques aplicables al control de les matèries.Conèixer el ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Equips, operacions, materials i processos de fabricació en la indústria química i afins

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Conèixer les operacions unitàries i processos de fabricació mes comunes de la indústriaquímica i afins.Conèixer els equips i aparells industrials utilitzats en les fabricacions, la seva simbologia i lainterpretació dels esquemes de fabricació i l...

 • Indespre

  PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

  Curso subvencionado online | Indespre | Gratuito para trabajadores

  Adquiere todos los  conocimientos en los modelos, técnicas y sistemas aplicados a la planificación, programación y control de la producción en la industria química con los que lograr optimizar la producción. Con este curso conocerás cómo describir ...

 • Prospera

  Proceso Productivo en la Industria Química

  Curso subvencionado online | Prospera | Gratuito para trabajadores

  El proceso productivo en la Industria Química presenta sus particularidades y para desarrollarlo adecuadamente necesitas conocer algunos aspectos que este curso te proporciona. Aprende qué actividades están integradas en el proceso productivo, cómo ...

 • POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI S.COOP.

  RECUENTO, AISLAMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS MICROORGANISMOS

  Curso subvencionado en Derio (Vizcaya) | POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI S.COOP. | Gratuito para trabajadores

  Dentro del Módulo de Ensayos Microbiologicos se trata de realizar el Recuento, Aislamiento, Identificación y Determinación de Actividad Biologica de Microorganismos. Objetivos: C1: Realizar observaciones de muestras microbiológicas con el ...

 • Centro de Formación San Nicolás

  SEAG002PO – AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL

  Curso subvencionado online | Centro de Formación San Nicolás | Gratuito para trabajadores

  Adquirir los conocimientos relativos a un Sistema de Gestión Ambiental y, a su posible certificación.+curso subvecionado por el servicio publico estatal de empleo Requisitos: para trabajadores o desempleadosTendrán prioridad los trabajadores de ...

 • Centro de Formación San Nicolás

  SEAG026PO – GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

  Curso subvencionado online | Centro de Formación San Nicolás | Gratuito para trabajadores

  Adquirir la formación necesaria para gestionar residuos industriales.curso subvencionado del servicio publico estatal de empleo Requisitos: requisitos para trabajadores o desempleadosendrán prioridad los trabajadores de empresas de menos de 250 e...

 • Centre d'Estudis Parker

  FP Química Ambiental Nocturno 2018

  Curso subvencionado para trabajadores a distancia | Centre d'Estudis Parker | Consultar precio

  Aprenderás lo necesario para conseguir el Título Oficial de FP de Grado Superior: siguiendo la formación tendrás la base académica necesaria para poder aprobar las pruebas libres y conseguir el Título Oficial de FP de Grado Superior. Nuestro ...

Afina tu búsqueda
Tu selección
Recibir alertas de cursos como estos
Alerta de cursos creada con éxito.

Por palabra clave

Tipo de formación

Cursos(219)

Másters(57)

Cursos subvencionados para trabajadores (24)

Cursos subvencionados para desempleados (8)

Curso de compra online(29)

Carreras universitarias(22)

Postgrados(20)

Doctorados(11)

Ciclos formativos(4)

Talleres(2)

Seminarios(2)

Más tipos

Dónde

Barcelona (16)

Online y a distancia (5)

Tarragona (2)

Vizcaya (1)

Promociones y descuentos

Temáticas

Informática y tecnología (2308)

RRHH (851)

Administración y dirección de empresas (776)

Marketing (753)

Idiomas (739)

Salud (701)

Comercial y ventas (599)

Sectores industriales (532)

Hostelería (511)

Comunicación (511)

Economía (424)

Calidad, producción e I+D (376)

Educación y formación (363)

Ingeniería (319)

Administración y secretariado (287)

Inmobiliaria y construcción (272)

Profesiones, artes y oficios (271)

Medio ambiente (270)

Legal (212)

Otras categorías (150)

Belleza y estética (100)

Ciencias sociales (90)

Seguridad y vigilancia (88)

Audiovisual (83)

Deporte y ocio (75)

Náutica/Aéreo y Vial (56)

Decoración (40)

Ciencias (30)

Química (24)

Ciencias >> otros (6)

Veterinaria (22)

Bellas artes (13)

Moda (7)

Acceso a estudios (3)

Clases particulares (2)

Más Temáticas

Otras características

Cursos gratis

Practicas en empresas

Certificación

Bolsa de empleo

Cursos bonificables


Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.