Formación Laboris
10.384

Cursos subvencionados para desempleados y para trabajadores y para autónomos

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Certificats de professionalitat: Creació i gestió de microempreses

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para desempleados

  Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d’estratègies d’àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Analítica web i màrqueting digital

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprendre a mesurar resultats de Màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, SEM, email Màrqueting, aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital, entendre el valor de les KPI i la seva aplicació en projectes Digitals.

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Operacions bàsiques en planta química

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprèn a desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química i consolida coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química per afavorir la comprensió de la feina de forma integral. ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  MINDFULNESS

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Adquireix les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Com parlar en públic

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge.Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor. Identificar les característiques dels actes ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Comerç exterior

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprèn el funcionament del mercat exterior de forma pràctica i senzilla en 14 sessions formatives amb aquest curs gratuït per treballadors (subvencionat pel Consorci per a la formació Continua de Catalunya). Objetivos: Integra coneixements de ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  IVA ( Impost sobre el valor afegit)

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Forma't i coneix les obligacions mercantils i fiscals de les empreses. Realitza les tasques bàsiques de fiscalitat i tributació. Aprèn la mecànica dels Impostos més rellevants. Prepara declaracions, liquidacions i auto liquidacions dels impostos. ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Xarxes socials

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  -Coneix la història de les xarxes socials des del seu inici fins a l'actualitat.-Compren la tipologia de xarxes socials.-Aprèn com compartir continguts a la xarxa i el paper de la gestió de la reputació. A quién va dirigido: El curs està dirigit a ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Habilitats de comunicació

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Adquireix l'habilitat i coneix els sistemes subjectius de comunicació.Enten el missatge per tots els mitjans de comunicació.Transmet el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.Identifica i manega la comunicació ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  TRACTAMENT DE RESIDUS ( EXCEPTE RESIDUS URBANS)

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Adquiriràs els coneixements i les competències necessàries per poder desenvolupar correctament un pla de gestió de residus a l’ empresa, i coneixeràs la normativa i legislació actual. Objetivos: Adquirir els coneixements i les competències ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Manipulació de productes químics

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics segura iresponsable.• Identificant els productes químics contaminants.• Conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics.• Prendre les ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Lideratge d' equips

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Objectius generals:o Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser.o Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats.o Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats,...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  COMMUNITY MANAGER

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Coneix les competències clau que un COMMUNITY MANAGER ha d’ assolir i les característiques del seu lloc de treball. Objetivos: Dominar els principis del Màrqueting on line i les formes més efectives de difondre un missatge utilitzant els diferents ...

 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  RISCOS QUÍMICS

  Curso subvencionado en Mollet del Valles (Barcelona) | Escola Sant Gervasi, SCCL | Gratuito para trabajadores

  Aprèn a aplicar els conceptes de qualitat mediambiental a la fabricació de productes químics, productes medicamentós imedicaments.Coneix les normatives de qualitat aplicables a la indústria química i farmacèutica per a la minimització dels riscos ...

 • ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA

  Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

  Curso subvencionado semipresencial en Madrid | ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA | Gratuito para trabajadores

  Certificado de Profesionalidad SSCB0209 de Nivel 2 en el que el alumno adquiere las competencias profesionales necesaricas para la organización, dinamización y evaluación de actividades de tiempo libre educativo dirigidas a la infancia y la ...

 • ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA

  Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio

  Curso subvencionado semipresencial en Madrid | ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA | Gratuito para trabajadores

  Certificado de Profesionalidad SSCS0108 de Nivel 2 en el que el alumno adquiere las competencias profesionales necesarias para ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y ...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  INGLES HOSTELERIA

  Curso subvencionado para trabajadores semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Consultar precio

  - Proporcionar los conocimientos del idioma inglés necesarios para que los trabajadores se desarrollen su puesto de trabajo y les posibilidad de promocionarse dentro de su empresa.- Facilitar a los participantes un conocimiento de la ...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  INGLES PROFESIONAL PARA SERVICIOS DE RESTAURACION

  Curso subvencionado para trabajadores semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Consultar precio

  Prestación de información gastronómica y documental en inglés Interpretación y traducción de menús, cartas y recetas. Elaboración de listas distribución de comensales en un evento o servicio especial de restauración.Confección de horarios ...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  INGLES A1

  Curso subvencionado semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Gratuito para trabajadores

  Objetivos- Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una vel...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  INGLES A2

  Curso subvencionado semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Gratuito para trabajadores

  Objetivos- Comprender el sentido general, los puntos principales e información de textos orales, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad normal, en ...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  INGLES B1

  Curso subvencionado semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Gratuito para trabajadores

  ? To consolidate one´s knowledge about the present simple and present continuous.? To expand lexis related to family relationships.? To describe oneself and others both physically and their personality.? To inform and compre...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  INGLES B2

  Curso subvencionado semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Gratuito para trabajadores

  ObjetivosUNIT 1 OBJECTIVES Hello, my name is Trishia and I´ll lead your way along this course.In this unit we are going to learn how to describe people´s personality and appearance, link sentences by using the correct relative word and ma...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  INGLES AVANZADO

  Curso subvencionado semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Gratuito para trabajadores

  ObjetivosObjetivos generales- Dotar a los trabajadores de la formación necesaria que les capacite y prepare para desarrollar competencias y cualificaciones en puestos de trabajo que conlleven responsabilidades, por un lado de programación ...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  FRANCÉS A1

  Curso subvencionado semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Gratuito para trabajadores

  Objetivos- Comprender el sentido general, los puntos principales e información de textos orales, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad normal, en ...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  FRANCES NIVEL A2

  Curso subvencionado semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Gratuito para trabajadores

  Objetivos- Comprender el sentido general, los puntos principales e información de textos orales, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad normal, en ...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  FRANCES NIVEL B1

  Curso subvencionado semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Gratuito para trabajadores

  ObjetivosNous allons apprendre à:Exprimer ses sentiments.Décrire le caractère d’une personne.Raconter des événements passés.Parler de routines.Raconter des expériences passées.Évoquer et qualifier nos souvenirs d’enfance.Faire des s...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  ALEMAN NIVEL A1

  Curso subvencionado semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Gratuito para trabajadores

  Objetivos- Comprender el sentido general, los puntos principales e información de textos orales, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad normal, en ...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  ALEMAN NIVEL A2

  Curso subvencionado semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Gratuito para trabajadores

  Objetivos- Comprender el sentido general, los puntos principales e información de textos orales, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad normal, en ...

 • Càlamus Escola d'Idiomes

  ALEMAN NIVEL B1

  Curso subvencionado semipresencial en Cambrils (Tarragona) | Càlamus Escola d'Idiomes | Gratuito para trabajadores

  ObjetivosLektion 1. Hallo, ich bin Ralf. Ich führe euch durch die Lektionen. In dieser Lektion lernen wir, von Vergangenem zu berichten und einen Aufenthalt im Ausland zu planen. Wir lernen, das Präteritum zu bilden und Konsequenzen und Gründe zu...

 • CVT Formacio

  DERMATOLOGÍA TEÒRICO-PRÁCTICA PARA ATV'S

  Curso subvencionado para trabajadores semipresencial en Terrassa (Barcelona) | CVT Formacio | 210

  Curso en el que se estudia la estructura y función de la piel de los animales domésticos, el pelo, las uñas y anejos cutáneos, los tipos de capas, el crecimiento del pelo y las mudas, como base para entender la dermatología. Pasamos a estudiar las ...

 • ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM

  Agricultura Ecológica -

  Curso subvencionado en Almenar (Lleida) | ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM | Gratuito para desempleados

  Objetivos: Los objetivos de este curso serán conocer y dominar los siguientes ámbitos:Instalaciones agrarias, su acondicionamiento, limpieza y desinfección.Mantenimiento, preparación y manejo de tractores.Aprovechamiento de recursos y manejo de...

 • ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM

  Agricultura Ecológica -

  Curso subvencionado en Almenar (Lleida) | ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM | Gratuito para trabajadores

  Objetivos: Los objetivos de este curso serán conocer y dominar los siguientes ámbitos:Instalaciones agrarias, su acondicionamiento, limpieza y desinfección.Mantenimiento, preparación y manejo de tractores.Aprovechamiento de recursos y manejo de...

 • CVT Formacio

  Auxiliar Técnico Veterinario (ATV)

  Curso subvencionado para trabajadores en Terrassa (Barcelona) | CVT Formacio | Consultar precio

  Objetivos: Atender a clientes y asistir a la atención clínica de los animales en consulta, quirófano, hospitalización, radiodiagnóstico y laboratorio de análisis, cumpliendo normas técnico-sanitarias de calidad y de seguridad e higiene, bajo la ...

 • CVT Formacio

  NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN ANIMALES DOMÉSTICOS

  Curso subvencionado para trabajadores semipresencial en Terrassa (Barcelona) | CVT Formacio | 210

  Estudio de todos los nutrientes y sus funciones básicas en los animales domésticos, como herramienta para comprender la importancia de la Nutrición en la maximización de la Salud Requisitos: Mayores de 16 años A quién va dirigido: A diplomados en ...

 • CVT Formacio

  ANIMALES EXÓTICOS

  Curso subvencionado para trabajadores semipresencial en Terrassa (Barcelona) | CVT Formacio | 210

  Curso donde se adquieren conocimientos introductorios sobre las especies exóticas así como las consideraciones legales que se asocian a su posesión como animal de compañía Objetivos: Adquirir conocimientos sobre la identificación, biología, dieta, ...

 • CVT Formacio

  PARÁSITOS EXTERNOS E INTERNOS EN ANIMALES DE COMPAÑÍA

  Curso subvencionado para trabajadores semipresencial en Terrassa (Barcelona) | CVT Formacio | 210

  Curso que tiene como objetivo adquirir conocimientos sobre parasitología, y conocer aspectos importantes sobre la biología de los parásitos así como la relación que establecen con los hospedadores, las enfermedades que provocan y las principales ...

 • CVT Formacio

  URGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS EN ANIMALES DE COMPAÑIA

  Curso subvencionado para trabajadores semipresencial en Terrassa (Barcelona) | CVT Formacio | 210

  Curso donde se adquieren conocimientos para identificar y resolver situaciones de urgencia vital en animales de compañía y aprender a prevenir accidentes. Requisitos: Mayores de 16 años A quién va dirigido: A diplomados en ATV y público en general ...

 • CVT Formacio

  ATENCIÓN AL CLIENTE EN CLÍNICAS VETERINARIAS

  Curso subvencionado para trabajadores semipresencial en Terrassa (Barcelona) | CVT Formacio | 210

  Curso en que se adquieren los conocimientos generales sobre el servicio de atención al cliente en una Clínica Veterinaria, y se conocen los puntos clave de los principales objetivos que persigue, como son la confianza y la fidelización de los ...

 • CVT Formacio

  LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO

  Curso subvencionado para trabajadores semipresencial en Terrassa (Barcelona) | CVT Formacio | 210

  Curso en el que se adquieren conocimientos generales sobre las normas de seguridad así como de las instalaciones y equipamientos que se utilizan en un laboratorio veterinario. Asimismo se instruye acerca de la toma de muestras y su procesamiento ...

 • CVT Formacio

  ETOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN BÁSICA EN ANIMALES DE COMPAÑÍA

  Curso subvencionado para trabajadores semipresencial en Terrassa (Barcelona) | CVT Formacio | 210

  Curso destinado a adquirir conocimientos sobre la etología, la organización social entre animales de compañía, el modo de aprendizaje y las técnicas para modificar su conducta, y los transtornos de comportamiento en el perro y el gato. Requisitos: ...

 • CVT Formacio

  MEDICINA PREVENTIVA, CUIDADOS E HIGIENE EN LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA

  Curso subvencionado para trabajadores semipresencial en Terrassa (Barcelona) | CVT Formacio | 210

  Curso destinado a adquirir conocimientos sobre la medicina preventiva en animales de compañía, así como los tipos de programas profilácticos que se emplean en una clínica veterinaria, tales como vacunaciones, desparasitaciones, profilaxis dental y ...

 • ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM

  Atenció sociosanitària a persones dependents al domicili

  Curso subvencionado en Almenar (Lleida) | ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM | Gratuito para desempleados

  Requisitos: Proves d'acces del centre de formacióCertificat de Nivell 1.Graduat Escolar. A quién va dirigido: Aturats/des i treballadors/es.

 • Atlántida CIDEP

  CREACION Y GESTION DE MICROEMPRESAS

  Curso subvencionado en Granada | Atlántida CIDEP | Gratuito para desempleados

  Objetivos: actividades, gestionando personas, organizando y controlando recursos materiales, las operaciones económico-financieras y desarrollando la comercialización y venta de los productos y servicios, haciendo uso de medios informáticos y ...

 • CVT Formacio

  ATV+PELUQUERIA CANINA Y FELINA COMBINADO

  Curso subvencionado para trabajadores en Terrassa (Barcelona) | CVT Formacio | Consultar precio

  Curso combinado de Auxiliar Técnico Veterinario 660 horas lectivas y Peluquería canina y felina 300 horas. Consigue una titulación que te haga destacar como trabajador/a en clínicas, hospitales, centros de sanidad animal, etc. Teórica y práctica en ...

 • ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM

  Operación de sistemas informaticos IFCT0210

  Curso subvencionado en Almenar (Lleida) | ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM | Gratuito para desempleados

  Aplicar procedimientos de administración y configuración del software y hardware del sistema informático, así como solucionar las incidencias que se puedan producir en el normal funcionamiento del mismo y monitorizar sus rendimientos y consumos, ...

 • ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM

  Operación de sistemas informaticos IFCT0210

  Curso subvencionado en Almenar (Lleida) | ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM | Gratuito para trabajadores

  Aplicar procedimientos de administración y configuración del software y hardware del sistema informático, así como solucionar las incidencias que se puedan producir en el normal funcionamiento del mismo y monitorizar sus rendimientos y consumos, ...

 • ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM

  Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

  Curso subvencionado en Almenar (Lleida) | ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM | Gratuito para desempleados

  Requisitos: Mayor de 16 añosEstar inscrito como demandante de ocupación.

 • ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM

  Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

  Curso subvencionado en Almenar (Lleida) | ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM | Gratuito para trabajadores

  Requisitos: Mayor de 16 añosEstar inscrito como demandante de ocupación.

 • ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM

  Agricultura ecològica. AGAU0108

  Curso subvencionado en Almenar (Lleida) | ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM | Gratuito para desempleados

  Realizar las operaciones de manejo, mantenimiento, producción y recolección de cultivos en una explotación agrícola ecològica.

 • ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM

  Agricultura ecològica. AGAU0108

  Curso subvencionado en Almenar (Lleida) | ACADÈMIA L'ESCOLA - AESFORM | Gratuito para trabajadores

  Realizar las operaciones de manejo, mantenimiento, producción y recolección de cultivos en una explotación agrícola ecològica.

Afina tu búsqueda
Tu selección
 • Eliminar FiltroCursos subvencionados para desempleados
 • Eliminar FiltroCursos subvencionados para trabajadores
 • Eliminar FiltroCursos subvencionados para autónomos
 • Quitar todos los filtros
Recibir alertas de cursos como estos
Alerta de cursos creada con éxito.

Por palabra clave

Tipo de formación

Cursos(182085)

Másters(16275)

Cursos subvencionados para trabajadores (7911)

Cursos subvencionados para desempleados (2464)

Cursos subvencionados para autónomos (9)

Curso de compra online(6709)

Postgrados(6667)

Ciclos formativos(5869)

Oposiciones(4612)

Seminarios(2508)

Carreras universitarias(2234)

Talleres(2096)

Cursos para empresas(434)

Doctorados(422)

Formación ocupacional(86)

Congresos(5)

Más tipos

Dónde

Online y a distancia (5860)

Madrid (1632)

Barcelona (1037)

Vizcaya (248)

Valencia (162)

Tarragona (159)

Sevilla (117)

Asturias (108)

Guipúzcoa (95)

Valladolid (89)

Granada (86)

Almería (84)

Murcia (60)

Zaragoza (59)

Balears (48)

Burgos (48)

León (45)

Salamanca (39)

Lleida (38)

Cantabria (36)

Alicante (35)

Jaén (32)

Santa Cruz de Tenerife (29)

Málaga (26)

Las Palmas (25)

Pontevedra (23)

A Coruña (22)

Cuenca (16)

Córdoba (14)

Girona (11)

Álava (10)

Soria (7)

Avila (7)

Zamora (5)

Lugo (4)

Palencia (3)

Huesca (2)

Ourense (2)

Toledo (2)

Cáceres (1)

Cádiz (1)

Castellón (1)

Huelva (1)

La Rioja (1)

Navarra (1)

Segovia (1)

Badajoz (1)

Más provincias

En el extranjero (50)

Promociones y descuentos

Descuento(2)

Beca(1)

Temáticas

Informática y tecnología (2031)

Idiomas (725)

Administración y dirección de empresas (718)

Marketing (686)

RRHH (657)

Comercial y ventas (597)

Salud (553)

Comunicación (485)

Hostelería (470)

Sectores industriales (446)

Economía (402)

Educación y formación (358)

Calidad, producción e I+D (313)

Medio ambiente (278)

Profesiones, artes y oficios (269)

Ingeniería (226)

Administración y secretariado (219)

Inmobiliaria y construcción (193)

Legal (160)

Audiovisual (122)

Otras categorías (99)

Ciencias sociales (73)

Náutica/Aéreo y Vial (72)

Belleza y estética (65)

Seguridad y vigilancia (43)

Decoración (36)

Deporte y ocio (24)

Ciencias (23)

Veterinaria (14)

Bellas artes (12)

Moda (6)

Acceso a estudios (5)

Clases particulares (4)

Más Temáticas

Otras características

Cursos gratis

Practicas en empresas

Certificación

Bolsa de empleo

Cursos bonificables


Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2018 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.