Formación Laboris
45

Cursos subvencionados para desempleados y para trabajadores y para autónomos de Educación y formación en Barcelona

 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  Intel·ligència Emocional

  Curso subvencionado para trabajadores en Barcelona | Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. | Consultar precio

  Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. te presenta el siguiente curso con el que podrás formarte y desarrollarte en tu carrera profesional. No dejes escapar la oportunidad de estudiar en un centro como Escuela Europea de Formación Continua. ...

 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  Atenció a la diversitat: Autisme

  Curso subvencionado para trabajadores en Barcelona | Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. | Consultar precio

  Introduir als professionals de l'educació en els principals elements derivats de l'espectre autis-ta per a la seva consideració a l'aula. A quién va dirigido: A professionales de l'educació i altres sectors.

 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  METODOLOGÍA CLIL (AICLE)

  Curso subvencionado para trabajadores semipresencial en Barcelona | Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. | Consultar precio

  "“Content and Language Integrated Learning” es una metodología basada en el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. CLIL trata de que el aprendizaje de una lengua se lleve a cabo de una forma natural, motivando a los alumnos, y ...

 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  Primera Acollida I Acompanyament Per a Directors/es I/o Coordinadors/es D’equips Socioeducatius a Serveis D’infància I Adolescència

  Curso subvencionado para desempleados en Barcelona | Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. | Consultar precio

  ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. EEFC. TE PRESENTA EL SIGUIENTE CURSO CON EL QUE PODRáS FORMARTE Y DESARROLLARTE EN TU CARRERA PROFESIONAL. NO DEJES ESCAPAR LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR EN UN CENTRO COMO ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. ...

 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  Primera Acollida I Acompanyament Per a Directors/es I/o Coordinadors/es D’equips Socioeducatius a Serveis D’infància I Adolescència

  Curso subvencionado para trabajadores en Barcelona | Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. | Consultar precio

  ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. EEFC. TE PRESENTA EL SIGUIENTE CURSO CON EL QUE PODRáS FORMARTE Y DESARROLLARTE EN TU CARRERA PROFESIONAL. NO DEJES ESCAPAR LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR EN UN CENTRO COMO ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. ...

 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  Curs Subvencionat: Mesures Educatives Al Procediment Jurisdiccional en Justícia Juvenil

  Curso subvencionado para desempleados en Barcelona | Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. | Consultar precio

  Objetivo del curso: Objectius: La vessant més educativa del nostre sistema de justícia juvenil es troba manifesta en la resposta sancionadora que la llei contempla pels menors infractors, són les mesures educatives. Conèixer la naturalesa i ...

 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  Curs Subvencionat: Mesures Educatives Al Procediment Jurisdiccional en Justícia Juvenil

  Curso subvencionado para trabajadores en Barcelona | Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. | Consultar precio

  Objetivo del curso: Objectius: La vessant més educativa del nostre sistema de justícia juvenil es troba manifesta en la resposta sancionadora que la llei contempla pels menors infractors, són les mesures educatives. Conèixer la naturalesa i ...

 • Acción Laboral Valladolid

  ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

  Curso subvencionado para trabajadores en Barcelona | Acción Laboral Valladolid | Consultar precio

  Curs subvencionado por el Corsorcio de la formación continua Cataluña. Conèixer la diversitat tant a nivell d'aula i de centre escolar, però sabent que ens ho podem trobar en qualsevol àmbit i centre de feina de qualsevol sector. Per tant, caldrà ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Docència de la formació professional per a l'ocupació

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para trabajadores

  Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Mediació Comunitària

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para trabajadores

  Gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests. Requisitos: a) Títol de Batxiller ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Dinamització Comunitària

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para desempleados

  Programar, organitzar, dinamitzar i avaluar actuacions d’intervenció social encaminats al desenvolupament de la participació ciutadana i a l’articulació de processos comunitaris. Requisitos: a) Estar en possessió del Títol de Batxiller o equivalent ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Dinamització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para trabajadores

  El Dinamitzador d’activitats de lleure te com a tasques organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps de lleure educatiu dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Direcció d'activitats de temps lliure infantil i juvenil

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para desempleados

  El Director i coordinador d’activitats de lleure s’encarrega principalment de planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, representant interna ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Direcció d'activitats de temps lliure infantil i juvenil

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para trabajadores

  El Director i coordinador d’activitats de lleure s’encarrega principalment de planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, representant interna ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para trabajadores

  Dinamitzar, programar i desenvolupar planificacions, programacions i accions culturals en espais i organitzacions dedicats a la creació i al consum cultural seleccionant i organitzant infraestructures, assignant funcions als col•laboradors al seu ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para desempleados

  Organitzar, desenvolupar i avaluar intervencions de promoció i intervenció socioeducativa adreçades a persones amb discapacitat, en col·laboració amb l’equip interdisciplinar, utilitzant o generant, en el seu caso, els recursos per a assolir el ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para desempleados

  Acompanyar a l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) tant en els desplaçaments, com en la realització de les activitats relacionades amb els programes d'autonomia personal i higiene i d'ensenyament-aprenentatge, durant el període ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Inserció laboral de persones amb discapacitat

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para desempleados

  Intervenir en l'entorn personal i sociolaboral aplicant la Metodologia d'Ocupació amb Suport per facilitar l'accés i manteniment del lloc de treball de les persones amb discapacitat, realitzant l'entrenament de les habilitats sociolaborals ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Atenció a la diversitat: autisme

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para trabajadores

  Les persones amb trastorn de l’espectre autista necessiten una intervenció psicoeducativa específica per tal de tractar diferents àmbits com podria ser; comunicació i llenguatge, habilitats socials, etc. Si ets un professional que està en contacte ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Atenció a la diversitat:TDA

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para trabajadores

  El Trastorn per Dèficit d'Atenció amb / sense Hiperactivitat (TDAH) és el trastorn neurobiològic més freqüent a la infància. S'estima que està present en el 5% de la població infanto-juvenil, que equival a un o dos nens per aula.La convivència am...

 • TADEL FORMACIÓ

  EINES PER L’ASSETJAMENT I CIBERBULLYING (PRESENCIAL)

  Curso subvencionado en Barcelona | TADEL FORMACIÓ | Gratuito para desempleados

  - Conèixer i detectar similituds i diferències entre el bullying i les noves formes d'assetjament a les xarxes socials.- Desenvolupar estratègies d'intervenció per a la protecció de les víctimes. -Indagar sobre les tipologies de víctimes.- ...

 • TADEL FORMACIÓ

  EINES PER L’ASSETJAMENT I CIBERBULLYING (PRESENCIAL)

  Curso subvencionado en Barcelona | TADEL FORMACIÓ | Gratuito para trabajadores

  - Conèixer i detectar similituds i diferències entre el bullying i les noves formes d'assetjament a les xarxes socials.- Desenvolupar estratègies d'intervenció per a la protecció de les víctimes. -Indagar sobre les tipologies de víctimes.- ...

 • CRITERIA FORMACIÓN

  Programación didáctica de acciones formativas para la ocupación (MF1442_3)

  Curso subvencionado en Barcelona | CRITERIA FORMACIÓN | Gratuito para trabajadores

  Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos y salidas ...

 • CRITERIA FORMACIÓN

  Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo (MF1444_2)

  Curso subvencionado en Barcelona | CRITERIA FORMACIÓN | Gratuito para trabajadores

  Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos y salidas ...

 • CRITERIA FORMACIÓN

  Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo (MF1445_3)

  Curso subvencionado en Barcelona | CRITERIA FORMACIÓN | Gratuito para trabajadores

  Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos y salidas ...

 • CRITERIA FORMACIÓN

  Introducción a la Lengua de Signos Catalana

  Curso subvencionado en Barcelona | CRITERIA FORMACIÓN | Gratuito para trabajadores

  Adquirir las nociones básicas sobre la sordera: tipos, causas y grados de pérdida auditiva.Tomar consciencia de la expresión corporal y facial (potenciación de recursos).Familiarizarse con las configuraciones manuales.Comprender mensajes sencillo...

 • Fundación Pere Tarrés

  Eines per a la mediació

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para desempleados

  Curs de formació de curta durada subvencionada pel Consorci de Formació Continuada de Catalunya prioritari per gent en actiu Objetivos: Adquirir els coneixements necessaris per aplicar les tècniques i estratègies més adients en processos de ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Eines per a la mediació

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para trabajadores

  Curs de formació de curta durada subvencionada pel Consorci de Formació Continuada de Catalunya prioritari per gent en actiu Objetivos: Adquirir els coneixements necessaris per aplicar les tècniques i estratègies més adients en processos de ...

 • Fundación Pere Tarrés

  Eines de coaching II

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para trabajadores

  Si ja has tingut contacte amb el món del Coaching, en aquest curs et proposem aprofundir en les tècniques de lideratge d’equip i la figura del líder Coach. Objetivos: En aquest curs augmentaràs els coneixements de lideratge personal i d’equips a ...

 • Fundación Pere Tarrés

  El menjador escolar

  Curso subvencionado en Barcelona | Fundación Pere Tarrés | Gratuito para trabajadores

  El menjador escolar és un espai educatiu diari per a molts nens/es que dinen a l’escola. Aquest curs pretén donar nocions bàsiques del que és el menjador i quina és la seva funció dins l’educació a més dels recursos més utilitzats en aquest àmbit. ...

 • NASCOR FORMACIÓN

  Docencia de la formación profesional para el empleo

  Curso subvencionado en El Prat de Llobregat (Barcelona) | NASCOR FORMACIÓN | Gratuito para desempleados

  Durante este curso adquieres conocimientos para poder: Programar acciones formativas para el empleo adecuándolas alas características y condiciones de la formación, al perfil de losdestinatarios y a la realidad laboral. Seleccionar, elaborar, a...

 • NASCOR FORMACIÓN

  Herramientas de Coaching nivel 2

  Curso subvencionado en Barcelona | NASCOR FORMACIÓN | Gratuito para trabajadores

  Curso subvencionado y gratuito en Cataluña. Aprenderás las diferentes técnicas de coaching para el liderazgo de equipos y del liderazgo personal. Objetivos: Aumentar el liderazgo personal a través de la metodología del coaching.Aumentar el ...

 • NASCOR FORMACIÓN

  Diseño de programaciones didácticas para formadores

  Curso subvencionado en Barcelona | NASCOR FORMACIÓN | Gratuito para trabajadores

  Curso subvencionado gratuito. El curso de diseño de programaciones didácticas para formadores te aportará los conocimientos necesarios para poder diseñar cursos de formación. Objetivos: Conocer los principales elementos necesarios para un ...

 • TADEL FORMACIÓ

  Prevenció del Racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola

  Curso subvencionado en Barcelona | TADEL FORMACIÓ | Gratuito para trabajadores

  El treball en valors per a la prevenció de la discriminació de col·lectius vulnerables és un dels eixos més importants en l’educació dels ciutadans del segle XXI. Treballar en la prevenció d’aquests processos en les aules dels nostres infants i ...

 • TADEL FORMACIÓ

  Atención a la diversidad: Autismo y TDA

  Curso subvencionado en Barcelona | TADEL FORMACIÓ | Gratuito para trabajadores

  Comprendre la importancia de la diversidad en el aula y profundiza en como atender a niños con autismo y TDA. Objetivos: Objectius generals:- Introduir als professionals de l'educació en els principals elements derivats de l'espectre autista per a ...

 • QID Consultors

  Plataformas e-learning

  Curso subvencionado en Barcelona | QID Consultors | Gratuito para desempleados

  Aprende como utilizar las TICs en el ámbito educativo.Aprende los elementos de un sistema E-learning Objetivos: - Conocer la implicación de las tecnologías- Conocer los nuevos formatos de la enseñanza A quién va dirigido: El curso va dirigido a ...

 • QID Consultors

  Plataformas e-learning

  Curso subvencionado en Barcelona | QID Consultors | Gratuito para trabajadores

  Aprende como utilizar las TICs en el ámbito educativo.Aprende los elementos de un sistema E-learning Objetivos: - Conocer la implicación de las tecnologías- Conocer los nuevos formatos de la enseñanza A quién va dirigido: El curso va dirigido a ...

 • QID Consultors

  CERTIFICADO PROFESIONAL DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL

  Curso subvencionado en Barcelona | QID Consultors | Gratuito para trabajadores

  Competencia General:Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos y ...

 • TADEL FORMACIÓ

  Aplicación de TICs en la formación

  Curso subvencionado en Barcelona | TADEL FORMACIÓ | Gratuito para trabajadores

  Adquiere el dominio de diferentes programas para elaborar aplicaciones didácticas utilizables en el aula Objetivos: -Conèixer les noves tecnologies i les seves implicacions en els processos d’informació, comunicació i formació, prenent consciència ...

 • Aspasia

  Cómo hablar en Público en Barcelona

  Curso subvencionado en Barcelona | Aspasia | Gratuito para trabajadores

  Saber hablar en público es una de las competencias más valoradas por las empresas y más necesarias para crecer profesional y personalmente. Aquí aprenderás y practicarás las herramientas necesarias para saber comunicar con claridad tus objetivos, ...

 • GRUP CIEF

  Docencia de la formación profesional para el empleo

  Curso subvencionado en Barcelona | GRUP CIEF | Gratuito para desempleados

  Certificado de profesionalidad totalmente subvencionado, en el que verás cómo programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios yrecursos ...

 • Balmes Consulting Group

  Formación de formadores ocasionales en la industria Metal

  Curso subvencionado para trabajadores en Barcelona | Balmes Consulting Group | Consultar precio

  Permitir diseñar, impartir y facilitar cursos con la metodología más moderna y experimentada del mercado. Conocer los principios y objetivos de la formación. Conocer las técnicas de formación. Adquirir conocimientos y habilidades en este campo.

 • Balmes Consulting Group

  Formación de formadores ocasionales en la industria Química

  Curso subvencionado para trabajadores en Barcelona | Balmes Consulting Group | Consultar precio

  Permitir diseñar, impartir y facilitar cursos con la metodología más moderna y experimentada del mercado. Conocer los principios y objetivos de la formación. Conocer las técnicas de formación. Adquirir conocimientos y habilidades.

 • Balmes Consulting Group

  Formación Técnica en fundición

  Curso subvencionado para trabajadores en Barcelona | Balmes Consulting Group | Consultar precio

  Adquirir los conocimientos técnicos en el proceso productivo de la fundición. Conocer la metalurgia de las fundiciones. Conocer la operación de fusión según sea el medio fusor cubilote u horno eléctrico.

 • Balmes Consulting Group

  Formación Técnica en fundición

  Curso subvencionado para trabajadores en Barcelona | Balmes Consulting Group | Consultar precio

  Adquirir los conocimientos técnicos en el proceso productivo de la fundición. Conocer la operación de fusión según sea el medio fusor cubilote u horno eléctrico.

 • RTM Calidad y Formación S.L.

  Cómo diseñar, gestionar y tutorizar cursos en e-Learning

  Curso subvencionado para trabajadores online | RTM Calidad y Formación S.L. | 450

  Objetivos: -Aprender a diseñar, administrar y gestionar proyectos de formación online-Diseñar planes de formación específicos adaptados a la metodología online-Adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de recursos y contenidos fo...

 • RTM Calidad y Formación S.L.

  Cómo capacitar tutores para e-Learning

  Curso subvencionado para trabajadores online | RTM Calidad y Formación S.L. | 225

  Objetivos: -Identificar las diferencias entre las competencias y tareas del profesor presencial y del tutor virtual.-Dominar estrategias para sostener y dinamizar la comunidad de aprendizaje.-Utilizar las herramientas que ofrecen las plataforma...

 • RTM Calidad y Formación S.L.

  Cómo transformar cursos de formación presencial a e-Learning

  Curso subvencionado para trabajadores online | RTM Calidad y Formación S.L. | 225

  • La formación online, una nueva modalidad formativa • Beneficios y limitaciones de la formación online • Por qué migrar mis cursos presenciales a elearning • Cómo migrar: factores a tener presentes ...

 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  UF1169 Aplicación de los Procesos Innovadores en los Servicios de Información Juvenil.

  Curso subvencionado para trabajadores a distancia | Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. | 890

  En el ámbito del mundo de los servicios socioculturales y a la comunidad, es necesario conocer los diferentes campos de la información juvenil, dentro del área profesional formación y educación. Así, con el presente curso se pretende aportar los ...

 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  Experto en Educación Social y para la Salud.

  Curso subvencionado para trabajadores a distancia | Escuela Europea de Formación Continua. EEFC. | 890

  A través del conocimiento de los conceptos básicos relacionados con Educación para la Salud se persigue promocionar la idea de la educación dentro del tema de la salud y en concreto fomentar el cuidado de la salud en los distintos aspectos que le ...

Afina tu búsqueda
Tu selección
 • Eliminar FiltroEducación y formación
 • Eliminar FiltroCursos subvencionados para desempleados
 • Eliminar FiltroCursos subvencionados para trabajadores
 • Eliminar FiltroCursos subvencionados para autónomos
 • Eliminar FiltroBarcelona
 • Quitar todos los filtros
Recibir alertas de cursos como estos
Alerta de cursos creada con éxito.

Por palabra clave

Tipo de formación

Cursos(259)

Másters(74)

Cursos subvencionados para trabajadores (33)

Cursos subvencionados para desempleados (12)

Carreras universitarias(30)

Postgrados(22)

Ciclos formativos(21)

Seminarios(9)

Talleres(8)

Cursos para empresas(4)

Formación ocupacional(4)

Doctorados(3)

Más tipos

Dónde

Online y a distancia (253)

Madrid (114)

Barcelona (45)

Asturias (20)

Valladolid (15)

Valencia (8)

Murcia (5)

Sevilla (5)

Tarragona (5)

Granada (4)

Salamanca (4)

Jaén (3)

Málaga (3)

Las Palmas (3)

Santa Cruz de Tenerife (3)

Álava (2)

Ciudad Real (2)

Cuenca (2)

Guipúzcoa (2)

Almería (2)

Vizcaya (2)

Zamora (2)

Badajoz (2)

Castellón (1)

Córdoba (1)

Girona (1)

León (1)

Palencia (1)

Soria (1)

Teruel (1)

Balears (1)

Burgos (1)

Más provincias

En el extranjero (1)

Promociones y descuentos

Temáticas

Marketing

Idiomas

Informática y tecnología

Administración y dirección de empresas

Salud

Administración y secretariado

Comercial y ventas

Economía

Sectores industriales

RRHH

Comunicación

Ingeniería

Hostelería

Calidad, producción e I+D

Otras categorías

Ciencias

Profesiones, artes y oficios

Medio ambiente

Educación y formación

Veterinaria

Legal

Inmobiliaria y construcción

Belleza y estética

Decoración

Seguridad y vigilancia

Audiovisual

Ciencias sociales

Náutica/Aéreo y Vial

Deporte y ocio

Moda

Bellas artes

Más Temáticas

Otras características

Cursos gratis

Practicas en empresas

Certificación

Bolsa de empleo

Cursos bonificables


Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.