Formación Laboris
59

Cursos de catalan en Girona

 • ORBITA GIRONINA

  Policia Local

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ser espanyol.Tenir més de 18 anys i no arribar als 35 anys. (variable segons l’ajuntament, pot arribar fins a 45 anys a Catalunya).No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.No estar inhabilit...

 • ORBITA GIRONINA

  Bombers de la Generalitat de Catalunya

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ser espanyol o pertànyer a un país membre de la Unió Europea.Ser major 16 anys i menor de 35.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per a l'exercici públ...

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar de Geriatria

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Haber cumplido los 18 años y, normalmente, no haber superado la 'edad de la jubilación forzosa.No sufrir enfermedad o defecto físico que impida la ejecución de sus funciones.

 • ORBITA GIRONINA

  Graduat en ESO

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: REQUISITS DE L''ALUMNETenir complerts 18 anys en el moment de l''examen.No estar cursant l''E.S.O.No estar matriculat a l''Escola d''Adults.No tenir 2n de BUP, FP 1, ni cap estudi equivalent.

 • ORBITA GIRONINA

  Agent Rural Generalitat de Catalunya

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Mosso d'Esquadra

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Administratiu de L'ICS

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ver en el temario. A quién va dirigido: Será necesario que seas mayor de 18 años y tengas la nacionalidad española.

 • ORBITA GIRONINA

  Tècnic de Penitenciaries

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar d'Infermeria d'Hospitals.

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar d'Infermeria de Centres d'Atenció Primaria

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar de Guarderia Infantil

  Curso en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: - Tenir els estudis bàsics.- Persona interessada en el coneixement global del desenvolupament del nen i interessada en treballar en guarderies infantils privades.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Administratiu de l'Estat.

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  ÍNDEX DE TEMES La Constitució Espanyola de 1978 El Tribunal Constitucional. La Corona Successió i Regència Les Corts Generals: Congrés i Senat. Defensor del Poble. El Poder Judicial. El Tribunal Sup...

 • ORBITA GIRONINA

  Policia Nacional

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: REQUISITS DE L''ALUMNESer espanyol.Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per a l''exercici Públic....

 • ORBITA GIRONINA

  Guardia Civil

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Zelador de L'ICS

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s''apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació ...

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Administratiu àmbit Local, Universitats i Generalitat

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure a temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxilio Judicial

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Administratiu de la Generalitat de Catalunya

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: · Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE.· Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa.· Tenir titol de batxillerat o tècnic.· No estar inhabilitat/a per l'ex...

 • ORBITA GIRONINA

  Guardia Civil

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Policia Nacional

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ser espanyol.Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per a l''exercici Públic.Estar en possessió dels p...

 • ORBITA GIRONINA

  Administratiu de la Generalitat de Catalunya

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: ·         TenIr la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE.·         Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa.·         Tenir titol de batxillerat o tècnic.·         No estar inhabi...

 • ORBITA GIRONINA

  Agent Rural Generalitat de Catalunya

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: - Ser espanyol o d'un estat membre de la Unió Europea.- Ser major de 18 anys.- No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.- Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i nivell B ...

 • ORBITA GIRONINA

  Tècnic de Penitenciaries

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d''algun dels estats membres de la Unió Europea.Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació forçosa.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi ...

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar d'Infermeria de Centres d'Atenció Primària

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Ser espanyol o pertànyer a la Unió Europea o a estats en els s'apliqui la lliure circulació de treballadors.Tenir 18 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa.No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les sev...

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Administratiu de L'ICS

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar de Biblioteques

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Bombers de la Generalitat de Catalunya

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en la informació addicional.

 • ORBITA GIRONINA

  Policía Local

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Presentarte a cualquiera de las plazas de Policía Local que se convoquen en el territorio español.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Clínic Eqüestre

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: REQUISITS DE L''ALUMNENo és necessari cap tipus de titulació específica.Persona emprenedora, amant dels cavalls, que vulgui treballar en una hípica o altres centres relacionats amb el món eqüestre de professionals amants dels cavalls.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Clínica Veterinària

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  ÍNDEX DE TEMES Constants vitals, característiques bàsiques i morfologia externa. Parasitosis de gossos i gats. Dermatologia. Higiene del gos i del gat. La reproducció i la cura dels cadells: - L''ap...

 • ORBITA GIRONINA

  Recepcionista, Conserge, Bidell, Subaltern

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: -Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea.-Ser major de 16 anys.-No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.-Tenir el certificat d'estudis primaris.-No haver estat separat mitja...

 • ORBITA GIRONINA

  Cos de Tramitació Processal i Administrativa

  Oposición semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar d'Infermeria d'Hospitals

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Con esta oposición podrás ocupar una plaza en las diferentes oficinas de los Ministerios o Delegaciones territoriales.

 • ORBITA GIRONINA

  Psicologia Canina i Felina

  Curso en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Anatomia i fisiologia bàsica: - Sistemes endocrí i nerviós. - Genètica. Fisiologia dels sentits. Origen i evolució del gos i la seva adaptació al medi natural: - Antecedents, el...

 • ORBITA GIRONINA

  Recepcionista, Conserje, Bidell, Subaltern

  Oposición en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: - Ser espanyol o d'un estat membre de la Unió Europea.- Ser major de 18 anys.- No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.- Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i nivell B ...

 • ORBITA GIRONINA

  Ensinistrament Caní

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  ÍNDEX DE TEMES Anatomia i fisiologia bàsica: - Sistemes endocrí i nerviós. - Genètica. Fisiologia dels sentits. Origen i evolució del gos i la seva adaptació al medi natural: ...

 • ORBITA GIRONINA

  Professor d'Autoescola

  Curso en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Tenir el graduat escolar, ESO o equivalent. Estar en possessió del permís de conduir de classe B, amb una antiguitat mínima de dos anys. Tenir les condicions psicofísiques i psicotècniques necessàries per l''obtenció del permís de ...

 • ORBITA GIRONINA

  Perruqueria i Estètica Canina

  Curso en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mig

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Tenir com a mínim 17 anys o complir-los l''any de la realització de la prova.Residir a Espanya (Girona).Cursar els estudis o haver realitzat un programa de garantia social o un curs de formació ocupacional.

 • ORBITA GIRONINA

  Perruqueria i Estètica Canina

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: REQUISITS DE L''ALUMNENo és necessari cap tipus de titulació específica.Persona emprenedora, amant dels animals, interessada en les tècniques de tall pentinat de gossos, adaptades als diferents tipus de pèl de cada raça.

 • ORBITA GIRONINA

  Curs d'Ensinistrament Caní

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: - No és necessari cap tipus de titulació específica.- Persona emprenedora, amant dels animals, interessada en què el gos adquireixi les normes elementals de convivència adequant el seu comportament a l'entorn humà que l'envolta.- ...

 • ORBITA GIRONINA

  Psicologia Canina i Felina

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar de Guarderia Infantil

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: - Tenir els estudis bàsics.- Persona interessada en el coneixement global del desenvolupament del nen i interessada en treballar en guarderies infantils privades.

 • ORBITA GIRONINA

  Professor d'Autoescola

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Tenir el graduat escolar, ESO o equivalent. Estar en possessió del permís de conduir de classe B, amb una antiguitat mínima de dos anys. Tenir les condicions psicofísiques i psicotècniques necessàries per l''obtenció del permís de ...

 • ORBITA GIRONINA

  Preparació Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mig

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Clínica Veterinaria

  Curso en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: •No es necesario poseer ningún tipo de titulación específica.•Persona emprendedora, amante de los animales, que desee trabajar en un centro veterinario o similar.

 • ORBITA GIRONINA

  Graduat en ESO

  Curso en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: - Tenir complerts 18 anys en el moment de l''examen.- No estar cursant l'E.S.O.- No estar matriculat a l'Escola d'Adults.- No tenir 2n de BUP, FP 1, ni cap estudi equivalent.

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar de geriatría

  Curso en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Vigilant de Seguretat

  Curso en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure a informació adicional

 • ORBITA GIRONINA

  Auxiliar Clínic Equestre

  Curso en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: No se necesita ningún tipo de titulación específica.Persona emprendedora, amante de los caballos, que desee trabajar en una hípica o otros centros relacionados con el mundo ecuestre.

Afina tu búsqueda
Tu selección
Recibir alertas de cursos como estos
Alerta de cursos creada con éxito.

Por palabra clave

Tipo de formación

Oposiciones(38)

Cursos(21)

Dónde

Barcelona (60)

Girona (59)

Girona (59)

Online y a distancia (34)

Lleida (3)

Tarragona (2)

Balears (2)

Zaragoza (1)

Más provincias

En el extranjero (1)

Promociones y descuentos

Temáticas

Oposiciones Cuerpos de seguridad (12)

Oposiciones Sector administrativo (11)

Veterinaria (10)

Oposiciones Sector sanitario (7)

Acceso a estudios (4)

Oposiciones Administración de justicia (3)

Salud (2)

Náutica/Aéreo y Vial (2)

Educación y formación (2)

Oposiciones Educación y cultura (2)

Oposiciones Medio ambiente (2)

Seguridad y vigilancia (1)

Preparar oposiciones (1)

Más Temáticas

Otras características

Cursos gratis

Practicas en empresas

Certificación

Bolsa de empleo

Cursos bonificables


Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2018 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.