Formación Laboris
14

Cursos de Acceso a estudios en Girona

 • ORBITA GIRONINA

  Graduat en ESO

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: REQUISITS DE L''ALUMNETenir complerts 18 anys en el moment de l''examen.No estar cursant l''E.S.O.No estar matriculat a l''Escola d''Adults.No tenir 2n de BUP, FP 1, ni cap estudi equivalent.

 • ORBITA GIRONINA

  Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mig

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Tenir com a mínim 17 anys o complir-los l''any de la realització de la prova.Residir a Espanya (Girona).Cursar els estudis o haver realitzat un programa de garantia social o un curs de formació ocupacional.

 • ORBITA GIRONINA

  Preparació Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mig

  Curso semipresencial en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: Veure en el temari.

 • ORBITA GIRONINA

  Graduat en ESO

  Curso en Girona | ORBITA GIRONINA | Consultar precio

  Requisitos: - Tenir complerts 18 anys en el moment de l''examen.- No estar cursant l'E.S.O.- No estar matriculat a l'Escola d'Adults.- No tenir 2n de BUP, FP 1, ni cap estudi equivalent.

 • UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials

  Grau en Biologia

  Carrera universitaria en Girona | UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials | Consultar precio

  La biologia és una ciència experimental i, per tant, és bo tenir coneixements bàsics de física i química; també cal el suport de les matemàtiques i la geologia i, com en qualsevol disciplina científica, són importants els idiomes i la informàtica. ...

 • UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials

  Grau en Química

  Carrera universitaria en Girona | UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials | Consultar precio

  Per accedir als estudis de Química és convenient tenir una sòlida formació en química i haver cursat durant el batxillerat el major nombre possible de de matemàtiques i física. Cal tenir també una bona disposició per a l'experimentació de ...

 • UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials

  Grau en Psicologia

  Carrera universitaria en Girona | UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials | Consultar precio

  L’estudiant que vulgui cursar els estudis de psicologia ha de tenir una base de coneixements diversa, en la mesura que el camp de coneixement que es vol aprofundir també ho és. L’estudi de la psicologia requereix un interès pels temes filosòfics i ...

 • UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials

  Grau en Educació Social

  Carrera universitaria en Girona | UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials | Consultar precio

  El grau en Educació Social pretén formar professionals de l’acció socioeducativa capaços de contribuir a desenvolupar la cohesió i la participació social a través de l’educació, i capaços d’exercir les seves funcions en un context intercultural i ...

 • UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials

  Grau en Economia

  Carrera universitaria en Girona | UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials | Consultar precio

  El jovent amb interès en la comprensió del funcionament de l'economia i la direcció d'empreses encaixa en el perfil del grau d'Economia. Recomanem que l'optativitat del batxillerat s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial ...

 • CENTRE ACADEMIC ACCES

  Accés als cicles formatius de grau mitjà

  Curso en Girona | CENTRE ACADEMIC ACCES | Consultar precio

  Les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial, d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i d’ensenyaments esportius, tenen com a objectiu que l’aspirant demostri que posseeix les capacitats, els ...

 • CENTRE ACADEMIC ACCES

  Accés als cicles formatius de grau superior

  Curso en Girona | CENTRE ACADEMIC ACCES | Consultar precio

  El nostre curs anual de setembre a maig de preparació per a l'examen d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior, pretén oferir els serveis de qualitat necessaris per tal que l'alumne pugui, superar la Prova d'Accés als Cicles Formatius de Grau Sup

 • CENTRE ACADEMIC ACCES

  Accés a la universitat per a majors de 25 y de 45 anys

  Curso en Girona | CENTRE ACADEMIC ACCES | Consultar precio

  El nostre curs anual de setembre a maig de preparació per a la prova d’ Accés a la Universitat per a majors de 25 i de 45 Anys pretén oferir els serveis de qualitat necessaris per tal que l' alumne pugui, no solament superar la Prova d' Accés a la ...

 • CESI Alta Formació

  Accés a Universitat per majors de 25 - Acceso a Universidad para mayores de 25

  Curso en Figueres (Girona) | CESI Alta Formació | Consultar precio

  Accés a estudis universitaris per a majors de 25 anys.Matèries comunes i específiques. Horaris de matí o de tardes.Acceso a estudios universitarios para mayores de 25 años.Materias comunes i específicas. Horarios de mañana o de tardes.

 • FEM-HO FORMACIO SL

  ESO

  Curso en Blanes (Girona) | FEM-HO FORMACIO SL | Consultar precio

  Fem-ho te prepara a superar con éxito las pruebas oficiales para conseguir tu deseado título de la ESO.Nuestros profesionales te ayudarán en todas las materias ofreciéndote las técnicas de estudio necesarias para afrontar cualquier reto que te ...

 • CEAC

  Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años

  Curso a distancia | CEAC | Consultar precio

  Objetivos: Proporcionar los conocimientos necesarios para que el alumno sea capaz de aprobar el examen que le corresponda realizar según la convocatoria oficial de acceso a la Universidad para mayores de 25 años a la que se presente. A quién va ...

 • CEAC

  Bachillerato

  Curso a distancia | CEAC | Consultar precio

  Objetivos: "El propósito del curso es preparar al alumno para superar sin problemas las pruebas que le permitirán obtener el Título Oficial Homologado de Bachillerato, que permite a su vez acceder a la Universidad (realizando la prueba de ingreso) ...

 • Activatres

  Preparación para prueba de acceso a Grado Medio

  Curso a distancia | Activatres | Consultar precio

  Mejora tu futuro preparando tu prueba de Acceso a Grado Medio en un centro especializado, con profesores especializados en las diferentes materias y contenidos actuales, adaptados a losexámenes oficiales. Objetivos: Te prepara para el examen ...

 • UOC X - Xtended Studies

  Accés a la Universitat per a majors de 25 anys

  Curso online | UOC X - Xtended Studies | Consultar precio

  El Curso de acceso a la universidad para mayores 25 años te prepara para superar las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, organizadas anualmente por las diferentes universidades públicas y ...

 • Centro para la cultura y el conocimiento CCC

  Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio

  Curso a distancia | Centro para la cultura y el conocimiento CCC | Consultar precio

  Objetivos: Al terminar este Curso estarás preparado para superar las dos partes de que consta la Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Medio. Requisitos: Tener cumplidos los 17 años. A quién va dirigido: Personas que tengan al menos 17 años.

 • Centro para la cultura y el conocimiento CCC

  Graduado en ESO - GESO

  Curso a distancia | Centro para la cultura y el conocimiento CCC | Consultar precio

  Objetivos: Los destinatarios de este curso son personas mayores de 18 años o 16 con contrato laboral que no han conseguido el Título de Graduado ESO anteriormente. Requisitos: Para presentarte a esa prueba sólo necesitas cumplir estos ...

 • FOMENTO PROFESIONAL

  Acceso a la Universidad para mayores de 25 años - A distancia

  Curso a distancia | FOMENTO PROFESIONAL | Consultar precio

  Requisitos: Los exámenes de acceso a la Universidad para mayores de 25 años se rigen por las Órdenes Ministeriales publicadas en el B.O.E.Tener o cumplir los 25 años antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebren las pruebas.No ...

 • FOMENTO PROFESIONAL

  Acceso a la Universidad para mayores de 45 años - A distancia

  Curso a distancia | FOMENTO PROFESIONAL | Consultar precio

  Requisitos: Los exámenes de acceso a la Universidad para mayores de 45 años se rigen por las Órdenes Ministeriales publicadas en el B.O.E.Ser mayor de 45 años.No poseer titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ...

 • FOMENTO PROFESIONAL

  Graduado en ESO - A distancia

  Curso a distancia | FOMENTO PROFESIONAL | Consultar precio

  Requisitos: Para acceder a la prueba libre para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria, se debe reunir los siguientes requisitos:Tener 18 años o cumplirlos en el año natural en el que se realizan las pruebas.No estar ...

 • Centro para la cultura y el conocimiento CCC

  Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior

  Curso a distancia | Centro para la cultura y el conocimiento CCC | Consultar precio

  Requisitos: Tener 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba.Para quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico y deseen acceder a un ciclo formativo de Grado Superior relacionado con aquel, el requisito de edad para la ...

 • UOC X - Xtended Studies

  Accés a la universitat per a majors de 45 anys

  Curso online | UOC X - Xtended Studies | 965

  Objetivos: En aquest curs publicat a Lectiva.com s'estudiaran les matèries que entraran a examen a les proves d'accés per a majors de 45 anys, que són la preparació d'un comentari de text, llengua castellana i llengua catalana. A més a més, per a ...

 • Fomento Profesional Fomación a Distancia

  Pruebas de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior + F.P. Gestión Comercial y Marketing

  Curso a distancia | Fomento Profesional Fomación a Distancia | Consultar precio

  ¿Te interesa el mundo de la psiquiatría? Si es así, Lectiva.com te trae la oportunidad de empezar a formarte, gracias a este nuevo curso de Auxiliar de psiquiatría que imparte el centro Fomento Profesional. De esta manera, te convertirás en un ...

 • Fomento Profesional Fomación a Distancia

  Acceso a la Universidad para mayores de 45 años - A distancia

  Curso a distancia | Fomento Profesional Fomación a Distancia | Consultar precio

  Requisitos: Los exámenes de acceso a la Universidad para mayores de 45 años se rigen por las Órdenes Ministeriales publicadas en el B.O.E.Ser mayor de 45 años.No poseer titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ...

 • Fomento Profesional Fomación a Distancia

  Acceso a la Universidad para mayores de 45 años - Semipresencial

  Curso a distancia | Fomento Profesional Fomación a Distancia | Consultar precio

  Requisitos: Los exámenes de acceso a la Universidad para mayores de 45 años se rigen por las Órdenes Ministeriales publicadas en el B.O.E.Ser mayor de 45 años.No poseer titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ...

 • Fomento Profesional Fomación a Distancia

  Acceso a la Universidad para mayores de 25 años

  Curso a distancia | Fomento Profesional Fomación a Distancia | Consultar precio

  Requisitos: - Tener o cumplir los 25 años en el año natural en que se celebren las pruebas.- No cumplir cualquier otro requisito general de acceso a la universidad (es decir, para poder presentarse a estas pruebas no se podrá poseer una titulación ...

 • CETUC

  ACCESO MAYORES 25 ONLINE

  Curso online | CETUC | Consultar precio

  Prepárate para la prueba de acceso a la Universidad. Puedes hacerlo desde tu casa, desde donde quieras, entrando en nuestro campus virtual. Los horarios ya no son un problema, porque la formación online te permite acceder como y cuando quieras a ...

 • AULAED

  Graduado ESO

  Curso online | AULAED | 1.500 € 500 |Descuento

  Quizás, como muchas otras personas, por una u otra razón no terminaste los estudios básicos; y aunque finalmente se consiga trabajar y salir adelante, suele ocurrir que un día decides prosperar y te encuentras con la gran barrera: NO TIENES EL ...

 • I mas D Capacitación Profesional

  Graduado ESO (San Isidro)

  Curso online | I mas D Capacitación Profesional | 1.500

  Estamos especializados en ayudar a obtener Títulos Oficiales para adultos en Tenerife.Te garantizamos que obtendrás tu título ESO con nosotros en tiempo record.Sistema personalizado,con libertad horaria,idóneo incluso para trabajadores en activo.

 • I mas D Capacitación Profesional

  Acceso Grado Medio

  Curso online | I mas D Capacitación Profesional | 1.500

  Consigue el Acceso a la Formación Profesional de modo rápido y sencillo,con un sistema personalizado adaptado a tus horarios y necesidades.Te garantizamos resultados en tiempo récord.

 • I mas D Capacitación Profesional

  Acceso Ciclo Superior

  Curso online | I mas D Capacitación Profesional | 1.500

  Si tienes más de 19 años, puedes presentarte directamente a la Prueba Libre de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, que la Comunidad de Canarias convoca anualmente Superada la prueba, podrás cursar cualquier curso de Técnico Superior

 • Academia Big Bang

  Acceso a la Universidad para mayores de 25 años

  Curso online | Academia Big Bang | 280

  Objetivos: Conseguir el acceso a la universidad para mayores de 25 años con la mejor nota posible. Requisitos: Cumplir los 25 años en el momento del examen y poseer al menos la ESO. A quién va dirigido: Personas con intencion de retomar los ...

 • Academia Big Bang

  Acceso FP Grado Superior

  Curso online | Academia Big Bang | 260

  Objetivos: Conseguir que el alumno pueda estudiar el grado superior de Formación Profesional que desee. A quién va dirigido: Personas que desean cursar un FP de grado superior sin poseer el título de Bachiller.

 • CEIFOR ESTUDIOS

  Graduado ESO (Prueba Libre)

  Curso online | CEIFOR ESTUDIOS | Consultar precio

  Objetivos: El objetivo de este curso es que el alumno supere la prueba libre para conseguir el Graduado en ESO. Requisitos: El único requisito es ser mayor de edad. A quién va dirigido: Va dirigido a todas las personas que, por cuestiones ...

 • DELENA

  Agente en igualdad de género

  Curso a distancia | DELENA | 199

  """Adéntrate en el estudio de la división sexual en el ámbito laboral, estudiando los conceptos básicos de la teoría de género y familiarizándote con la normativa encargada de su regulación con el curso de Agente en Igualdad de Género a ...

 • Tu Red Educativa

  Curso online Selectividad y pruebas de acceso a G. Superior

  Curso online | Tu Red Educativa | 85 € 40 |Descuento

  Objetivos: El objetivo es formar a los alumnos para que puedan presentarse a las pruebas y exámenes oficiales y conseguir aprobar tanto la parte común como la parte específica de las pruebas. Para ello, el centro te ofrecerá una formación basada en ...

 • Tu Red Educativa

  Curso online de preparación graduado escolar

  Curso online | Tu Red Educativa | 100 € 40 |Descuento

  Consigue el graduado en ESO a través de nuestra formación a medida online. Recibirás el material formativo adaptado a su comunidad autónoma junto con una tutoría personalizada con diferentes tutores de cada material. Además podrás asistir a clase ...

 • Academia Big Bang

  Enseñanza Secundaria Obligatoria

  Curso online | Academia Big Bang | 180

  Objetivos: Conseguir de la manera más facil superar los exámenes para la obtención de la ESO Requisitos: Tener cumplidos los 18 años en el momento de realizar los exámenes. A quién va dirigido: Personas con intención de retomar los estudios o que ...

 • Academia Big Bang

  Acceso a la Universidad para mayores de 45

  Curso online | Academia Big Bang | 220 € 180 |Descuento

  Preparamos con la mejor metodología las pruebas de accesos a la Universidad para mayores de 45 años. Llevamos preparando en nuestra academia esta prueba los últimos 6 años con un ratio de aprobados del 87%. Objetivos: Conseguir el acceso a la ...

 • Academia Big Bang

  Acceso a la Universidad para Estudiantes Internacionales

  Curso online | Academia Big Bang | 320

  Objetivos: Preparamos al alumno para que supere con facilitar los exámenes de acceso a la Universidad. Requisitos: Tener finalizados los estudios preuniversitarios en su país de origen. A quién va dirigido: Estudiantes extranjeros que deseen ...

 • Tu Red Educativa

  Selectividad para extranjeros UNED assis

  Curso online | Tu Red Educativa | Consultar precio

  Curso exclusivi de acceso a la univerdidad para estudiantes extranjeros siguiendo los criterios de admisión por UNED assis. Curso online con el que aprobarás seguro gracias a nuestro sistema de clase de alto rendimiento con material adaptado para ...

 • Tu Red Educativa

  Curso de preparación pruebas de acceso a grado superior

  Curso online | Tu Red Educativa | 80 € 60 |Descuento

  Curso de preparación online con el que aprobarás la pruebas de acceso a grado superior en su comunidad autónoma. Ponemos a disposición de nuestros alumnos nuestros más de 5 años de experiencia en los que hemos conseguido que más del 90% de los ...

 • Aucal Business School

  Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años

  Curso bonificable online | Aucal Business School | 400

  A quién va dirigido: Personas mayores de 45 años que deseen prepararse las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.* Sólo podrán concurrir a la prueba de acceso:- Quienes cumplan, o hayan cumplido, los 45 años de edad antes d...

 • EDO Formación

  Graduado en educación Secundaria

  Curso a distancia | EDO Formación | 2.595 € 1.595 |Descuento

  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), contempla en su Título I, Capítulo IX la educación de las personas adultas, garantizando que puedan adquirir y completar conocimientos y aptitudes, para su desarrollo personal y profesional. ...

 • EDO Formación

  Prueba de Acceso a Grados Formativos de educación Superior

  Curso a distancia | EDO Formación | 2.595 € 1.595 |Descuento

  La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo establece en su art. 41, que podrán cursar la Formación Profesional de Grado Superior aquellos aspirantes que, careciendo de requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada por la Administración ...

 • CAMPUS SUPERIOR DE FORMACIÓN

  Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años

  Curso a distancia | CAMPUS SUPERIOR DE FORMACIÓN | 1.350 € 1.100 |Descuento

  No tener la formación suficiente para acceder a la Universidad no es un problema, puesto que, una vez al año, las universidades convocan pruebas para poder acceder a estudiar la carrera que se desee. Para poder presentarte solo debes cumplir los ...

 • CAMPUS SUPERIOR DE FORMACIÓN

  Acceso a la Universidad para Mayores de 45 años

  Curso a distancia | CAMPUS SUPERIOR DE FORMACIÓN | 600 € 400 |Descuento

  Actualmente, no tener la formación suficiente para acceder a la Universidad ya no es un problema, puesto que, una vez al año, las universidades convocan pruebas para poder acceder a estudiar la carrera que se desee. Para poder presentarte solo ...

Afina tu búsqueda
Tu selección
Recibir alertas de cursos como estos
Alerta de cursos creada con éxito.

Por palabra clave

Tipo de formación

Cursos(9)

Carreras universitarias(5)

Dónde

Online y a distancia (145)

Barcelona (114)

Madrid (105)

Santa Cruz de Tenerife (41)

Valencia (28)

Pontevedra (21)

Málaga (20)

Toledo (18)

Zaragoza (18)

Asturias (16)

Girona (14)

A Coruña (13)

Vizcaya (12)

Balears (10)

León (7)

Sevilla (5)

Cádiz (4)

Córdoba (4)

Ourense (4)

Salamanca (3)

Jaén (2)

Segovia (2)

Tarragona (2)

Valladolid (2)

Castellón (1)

Guipúzcoa (1)

Alicante (1)

Más provincias

En el extranjero (67)

Promociones y descuentos

Temáticas

Veterinaria

Informática y tecnología

Belleza y estética

Ingeniería

Hostelería

Salud

Comunicación

Bellas artes

Deporte y ocio

Educación y formación

Medio ambiente

Ciencias sociales

RRHH

Idiomas

Sectores industriales

Otras categorías

Inmobiliaria y construcción

Seguridad y vigilancia

Acceso a estudios

Economía

Náutica/Aéreo y Vial

Administración y secretariado

Ciencias

Administración y dirección de empresas

Oposiciones Sector administrativo

Comercial y ventas

Decoración

Profesiones, artes y oficios

Legal

Oposiciones Sector sanitario

Calidad, producción e I+D

Marketing

Oposiciones Cuerpos de seguridad

Audiovisual

Moda

Oposiciones Administración de justicia

Oposiciones Medio ambiente

Clases particulares

Oposiciones Educación y cultura

Preparar oposiciones

Oposiciones Servicios

Más Temáticas

Otras características

Cursos gratis

Practicas en empresas

Certificación

Bolsa de empleo

Cursos bonificables


Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.