Formación Laboris
Curso relacionado
  •  CRITERIA FORMACIÓN CRITERIA FORMACIÓN
    PRECIO: Gratuito
    para trabajadores

    CURSO SUBVENCIONADO:Presencial en Barcelona

    Con este curso el alumnado aprenderás los conocimientos necesarios regulados en el Decreto 112/2010, de 31 de agosto, para ejercer como controlador/a de accesos. Objetivos: Capacitar y dotar de conocimientos jurídicos de las personas aspirantes, respec...

Curso subvencionado para trabajadores de Controlador d'accessos

CEMFORMACIO SL
CEMFORMACIO SL

Curso subvencionado Presencial en Rubi (Barcelona)

Precio: Gratuito para trabajadores
Duración: 20 días
También se imparte en Rubi

Resumen del curso subvencionado

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de determinats establiments o espais oberts al públic d’espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d’aquestes activitats.

Objetivos: Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxílis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.

Requisitos: Ser major d'edat Tenir la ciutadania espanyola d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball. No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats. Haver superat les proves de selecció.

Temario completo de este curso

1.1. Normativa aplicable i les funcions del personal de control d'accés a determinats establiments d'espectacles i activitats, segons aquest Reglament.
1.2. Principi d'igualtat i prohibició d'accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circunstancia social o personal.
1.3. Regulació del dret d'admissió de conformitat amb aquest Reglament.
1.4. Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans d'autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, farmaciola i infermería, tot d'acord amb aquest reglament i la resta de normativa aplicable.
1.5. Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan s'ha de lliurar, model oficial i manera d'omplir-lo i obligació de disposar-ne, segons el que determinen aquest Reglamaent i les ordres vigents del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.
1.6. Horaris de tancament, d'acord amb aquest Reglament i les ordres vigents del departament competent en matèria d'espectacles pùblics i activitats recreatives.
1.7. persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i a les activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d'edat. Les discoteques de joventut. Tot d'acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.
1.8. Proibició d'armes i d'objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic, d'acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.
2. Pràctiques
2.1 Primers auxilis per atendre situacions d'assistència sanitària immediata.
2.2. Habilitats i desteses en la interactuació personal. Perfils de conductes de la clientela per prevenir situacions de riscos específics i diversitat de les persones amb independencia del lloc de naixement, raça, sexe, religió opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circuanstancia social o personal.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Seguridad y vigilancia

Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.