Formación Laboris

Curso de Anglès A1.2

UOC X - Xtended Studies
UOC X - Xtended Studies

Curso Online

Precio: 265 €
Duración: 4 meses

Resumen del curso

L’objectiu fonamental és que l’estudiant sigui un usuari de la llengua que: Comprèn i utilitza expressions quotidianes i frases senzilles. Pot referir-se a temes i qüestions properes, formulant i responent preguntes relacionades. Pot interactuar d’una manera senzilla, utilitzant un vocabulari bàsic.

A quién va dirigido: El curs A1.2 està especialment indicat per a estudiants que hagin superat el curs anterior A1.1, però també per a persones amb uns coneixements mínims de l’anglès o estudiants que van assolir el nivell inicial temps enrere. Per saber si aquest curs s’adiu al teu nivell, et recomanem que realitzis la prova de nivell. El temps d’estudi que l’estudiant haurà de dedicar al llarg del curs és d’unes 100 hores (6-7h/setmana), distribuïdes entre l’estudi individual, la participació a l’aula virtual i les activitats avaluades. Aquesta assignatura no té examen final i només es pot superar amb un treball continuat al llarg de tot el semestre.

Información adicional

El sistema de avaluació no preveu prova final, sinó que funciona amb una Avaluació Continuada (AC), que recull les notes obtingudes durant el curs a les activitats orals i escrites, individuals i en grup, assenyalades des del primer dia. No obstant això, l’estudiant disposa de molta flexibilitat per organitzar-se segons les seves necessitats i temps lliure.

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

CA1 SEASONS:

Lexis

Weather, seasons, months, holidays, food; travel guides; phone / Skype conversations

Grammar

Present simple & continuous; making & responding to suggestions; word combinations e.g. go for a walk, have a shower

Reading comprehension

An email from New York; poem ‘The New Year’; New York City tourist webpage

Listening comprehension

A Skype conversation; Videos: deciding how to spend the weekend/ commenting on how the weekend had been;

Written expression

An email to a friend describing your holiday

Oral expression / interaction

Asynchronous speaking: Suggestions for leisure activities to do in the place where you live. Comment on other students’ suggestions

CA2 WORK AND FREE TIME

Lexis

Work, housework, leisure activities; hobbies, sports

Grammar

Present, past tenses; spend/like + ing ; present continuous as future; can/can’t ;question forms: how long/how often; making suggestions

Reading comprehension

Article about work & leisure time: a personal work schedule; history of free time

Listening comprehension

Video: Survey on how people spend their free time; a personal work schedule; conversation about leisure activities; stress & syllables in longer words

Written expression

Plans for the weekend, including one lie. Identify classmates’ lies

Oral expression / interaction

Asynchronous speaking: Leaving a voicemail for a friend suggesting social activities you can do together. Respond to another student’s voicemail.

CA3 SHOPPING AND ENTERTAINMENT

Lexis

Shops, shopping, forms of entertainment; cinema, food, drink, tourist information; London

Grammar

Question forms; I’d like to / Could I have: making suggestions; changing plans

Reading comprehension

Emails arranging to meet; London tourist guide; London markets

Listening comprehension

Phone calls; Video: ordering food; dialogues in shops; radio program: London markets; rhyming words; vowel sounds : / əʊ/, /i:/, /u:/, /ɪ/

Written expression

Email 1: to a friend in a country you will be visiting on holiday, describing holiday plans and suggesting you meet up. Email 2: Reply to another student’s email

Oral expression / interaction

Asynchronous speaking: ordering food in a restaurant in an English speaking country

CA4 TRAVEL

Lexis

Travel; airports, stations, hotels luggage; holidays

Grammar

‘Going to’ expressing intentions; verbs of probability; word order in questions

Reading comprehension

Describing photos; describing luggage; boarding pass information; planning a trip

Listening comprehension

Travel quiz; travel situations; packing a bag; flight information; a delayed flight; airport dialogues; confirming a flight; Videos: planning a trip; buying a train ticket; vowel sounds /u:/, /ʌ/, /ʊ/

Written expression

Collaborative pair work in the class Wiki: Planning a week’s holiday

CA5 TRUE STORIES

Lexis

Childhood memories; emotions; leisure activities

Grammar

Comparative adjectives; review regular past tenses; irregular past tenses; present/past question forms; negatives; but/however

Reading comprehension

First experiences; Article: Searching for Sugarman; short story: The Strange Cat; what I did last weekend

Listening comprehension

First experiences; Article: Searching for Sugarman; Video: childhood memories; what I did last weekend

Written expression

Description of what you did last weekend. Asking another student questions about her weekend; ‘ed’ verb endings

Oral expression / interaction

Synchronous speaking via Skype: Describing and discussing childhood memories with a partner

CA6 JOBS AND WORK EXPERIENCE

Lexis

Jobs, work experience, advertisement, interviews

Grammar

Past tenses; modals of necessity; imperatives; character adjectives; present perfect

Reading comprehension

Famous people’s first jobs; job advertisements; advice about job interviews

Listening comprehension

My first job; Information about different jobs; podcast: advice about job interviews; Video: a job interview; stress patterns; vowel sounds /əʊ/ vs. /ɒ/;

Written expression

Collaborative pair work in the class Wiki: Preparing advice to help a person who needs to find a new job

Oral expression / interaction

Synchronous speaking via Skype: Points to consider when looking for a new job

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Idiomas • UOC X - Xtended Studies

  Al superar este curso, el estudiante será un usuario de lengua que:Comprende las ideas principales de textos complejos sobre temas tanto concretos como abstractos.Comprende el contenido principal de ...

  Curso
  Online
  696 €


 • UOC X - Xtended Studies

  Al superar Inglés C1 anual en el CIM, el estudiante habrá alcanzado el nivel C1, o nivel de usuario independiente, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, con las competencias ...

  Curso
  Online
  696 €


 • Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación

  Este curso superior deInglés para principiantes (3 meses intensivos) está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y trabajadores que pretendan conocer y adquirir las habilidades ...

  Curso
  Online
  1.780 € 890 € Descuento


 • Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación

  Este curso superior deInglés para principiantes (3 meses intensivos) está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y trabajadores que pretendan conocer y adquirir las habilidades ...

  Curso
  Online
  1.780 € 890 € Descuento


 • Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación

  Este curso superior deInglés para principiantes (3 meses intensivos) está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y trabajadores que pretendan conocer y adquirir las habilidades ...

  Curso
  Online
  1.780 € 890 € Descuento


 • Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación

  UNIT 1. INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL 1. Gramatica • Verbo • Consolidación de adjetivos y pronombres • Consolidación de verbos auxiliares • ...

  Curso
  Online
  1.780 € 890 € Descuento


 • Alium Formación

  Objetivos: Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios que les permita desarrollar competencias y cualificacionesbásicas en el puesto de trabajo con el fin de mejorar su ...

  Curso
  Online
  199 €

Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.