Formación Laboris

Curso subvencionado para desempleados de Certificats de professionalitat: Creació i gestió de microempreses

En estos momentos el centro Escola Sant Gervasi, SCCL no tiene la matrícula abierta para este curso.

Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL

Curso subvencionado Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)

Precio: Gratuito para desempleados
Duración: 5 meses

Resumen del curso subvencionado

Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d’estratègies d’àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions econòmic-financeres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis, fent ús de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, tot allò assegurant la prevenció de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan la complexitat de l’activitat ho requereixi, amb la finalitat de garantir l’assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment de la normativa vigent.

Objetivos: Obtenir una titulació oficial que m' acrediti per a gestionar i administrar microempreses.

Requisitos: •Tenir el títol de batxillerat. • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3. • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional. • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives. • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

A quién va dirigido: Prioritariament a persones aturades del sector que no tenen la titulació pertinent, o als qui vulguin reorientar el seu perfil professional, preferentment: persones amb especials dificultats d' inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social, persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d' ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys, persones que no cobren prestació per desocupació o que no tinguin dret, persones amb baixa qualificació professional, joves menors de 30 anys, persones beneficiàries dels programes Prepara, Activación para el Empleo i d' altres que comportin l' obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l' ocupació, dins de les polítiques actives d' ocupació, persones sol.licitants de protecció internacional i d' altres col.lectius vulnerables sotmesos a persecució, persones que ja tinguin acreditades una o més unitats de competència.

Temario completo de este curso

Programa:


MF1788_3 Planificació i iniciativa emprenedora en petits negocis o microempreses (120 hores).

MF1789_3 Direcció de l’activitat empresarial de petits negocis o microempreses (90 hores).

MF1790_3 Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses (90 hores).

MF1791_3 Gestió administrativa i econòmic-financera de petits negocis o microempreses (120 hores).

MF1792_2 Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis (60 hores).

MP0385 Mòdul de pràctiques professionals no laborals en Creació i gestió de microempreses (40 hores).

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Administración y dirección de empresas • Únicas Formacion

  Identificar los organismos públicos –locales, regionales o nacionales– relacionados con la constitución y puesta en marcha de pequeños negocios, relacionando las funciones de cada uno de ...

  Curso
  Online
  148 €


 • Carval Formación

  2 CREDITOSDistinguir las principales formas jurídicas de constitución de pequeños negocios o microempresas identificando las características de cada una de ellas, sus ventajas e inconvenientes en ...

  Curso
  Online
  219 €


 • HAC Leadership & Management of New York

  Precisar los elementos que deben utilizarse en un cuadro de análisis DAFO de cara a establecer las principales estrategias para desarrollar una idea de negocio explicando su utilidad como ...

  Curso
  Online
  250 €


 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  Si et consideres una persona emprenedora i vols aprendre a gestionar projectes d’innovació tecnològica aplicats a l’entorn empresarial, Lectiva.com posa a la teva disposició el Máster Oficial en ...

  Máster
  Semipresencial en Barcelona
  Consultar precio


 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  "Certificat de Professionalitat nivell 3.Curs digirit a persones que volen introduir-se en la creació i gestió de microempreses per tal d'aprendre els processos de direcció d'activitat, marketing, ...

  Curso subvencionado para desempleados
  Semipresencial en Barcelona
  Consultar precio


 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  "Certificat de Professionalitat nivell 3.Curs digirit a persones que volen introduir-se en la creació i gestió de microempreses per tal d'aprendre els processos de direcció d'activitat, marketing, ...

  Curso subvencionado para trabajadores
  Semipresencial en Barcelona
  Consultar precio


 • Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

  El principal objetivo de esta formación es capacitar al alumno/a para organizar y controlar las operaciones de transporte de mercancías para optimizar el proceso logístico de acuerdo con las ...

  Curso
  Semipresencial en Barcelona
  Consultar precio

Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.