Formación Laboris

Grado en Grau en Educació Social

UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials
UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials

Carrera universitaria Presencial en Girona (Girona)

Precio:

Resumen de la carrera universitaria

El grau en Educació Social pretén formar professionals de l’acció socioeducativa capaços de contribuir a desenvolupar la cohesió i la participació social a través de l’educació, i capaços d’exercir les seves funcions en un context intercultural i de diversitat, tenint presents els drets fonamentals, la igualtat d’oportunitats i els valors democràtics i els propis de la cultura de la pau. La titulació ofereix una formació basada en el coneixement de la realitat territorial del context més proper (català i estatal) i en els instruments que capacitin els estudiants per exercir les seves funcions professionals en altres contextos, potenciant estratègies de mobilitat dels estudiants al llarg dels estudis. Competències adquirides Les competències adquirides permetran desenvolupar les tasques següents: Prevenció de situacions de risc social, marginació i inadaptació. Formació i inserció professional de col·lectius en situació d’exclusió social. Promoció de persones, grups i comunitats per a la millora de la seva qualitat de vida. Promoció de l’educació en el lleure.

Temario completo de este curso

L'educador social i la seva acció (3101G02033)

Corrents teòrics i metodològics en educació social (3101G02034)

Societat, cultura i educació (3101G02035)

La psicologia com a eina per a la pràctica educativa (3101G02036)

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (3101G02038)

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social (3101G02039)

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2 (3101G02043)

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa (3101G02044)

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (3101G02047)

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

Pràcticum 1 (3101G02002)

Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

Gestió i dinamització cultural (3101G02004)

L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G02005)

Organització i dinamització de projectes de lleure infantil (3101G02006)

Dinamització de grups en educació (3101G02007)

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

L'acció socioeducativa en violència familiar (3101G02010)

L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència (3101G02011)

Mediació i orientació familiar (3101G02012)

Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G02013)

La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats (3101G02015)

L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

L'educador social en infància i adolescència en risc (3101G02017)

Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (3101G02018)

L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitat (3101G02019)

Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G02020)

Educació i formació d'adults (3101G02021)

Programes de transició de joves a la vida activa (3101G02022)

L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament (3101G02023)

L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat (3101G02025)

L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

Programes de promoció de la salut i l'educació social (3101G02027)

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiu (3101G02030)

Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

Estrès i salut (3101G02032)

El poble gitano (3101G06037)

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

Pràcticum 2 (3101G02045)

Treball final de grau (3101G02046)

Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

Gestió i dinamització cultural (3101G02004)

L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G02005)

Organització i dinamització de projectes de lleure infantil (3101G02006)

Dinamització de grups en educació (3101G02007)

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

L'acció socioeducativa en violència familiar (3101G02010)

L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència (3101G02011)

Mediació i orientació familiar (3101G02012)

Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G02013)

La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats (3101G02015)

L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

L'educador social en infància i adolescència en risc (3101G02017)

Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (3101G02018)

L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitat (3101G02019)

Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G02020)

Educació i formació d'adults (3101G02021)

Programes de transició de joves a la vida activa (3101G02022)

L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament (3101G02023)

L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat (3101G02025)

L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

Programes de promoció de la salut i l'educació social (3101G02027)

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiu (3101G02030)

Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

Estrès i salut (3101G02032)

El poble gitano (3101G06037)

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

Gestió i dinamització cultural (3101G02004)

L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G02005)

Organització i dinamització de projectes de lleure infantil (3101G02006)

Dinamització de grups en educació (3101G02007)

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

L'acció socioeducativa en violència familiar (3101G02010)

L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència (3101G02011)

Mediació i orientació familiar (3101G02012)

Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G02013)

La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats (3101G02015)

L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

L'educador social en infància i adolescència en risc (3101G02017)

Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (3101G02018)

L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitat (3101G02019)

Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G02020)

Educació i formació d'adults (3101G02021)

Programes de transició de joves a la vida activa (3101G02022)

L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament (3101G02023)

L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat (3101G02025)

L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

Programes de promoció de la salut i l'educació social (3101G02027)

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiu (3101G02030)

Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

Estrès i salut (3101G02032)

El poble gitano (3101G06037)

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Acceso a estudios • UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials

  La biologia és una ciència experimental i, per tant, és bo tenir coneixements bàsics de física i química; també cal el suport de les matemàtiques i la geologia i, com en qualsevol disciplina ...

  Carrera universitaria
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials

  Per accedir als estudis de Química és convenient tenir una sòlida formació en química i haver cursat durant el batxillerat el major nombre possible de de matemàtiques i física. Cal tenir també una ...

  Carrera universitaria
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials

  L’estudiant que vulgui cursar els estudis de psicologia ha de tenir una base de coneixements diversa, en la mesura que el camp de coneixement que es vol aprofundir també ho és. L’estudi de la ...

  Carrera universitaria
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • UDG - Universitat de Girona. Màsters Oficials

  El jovent amb interès en la comprensió del funcionament de l'economia i la direcció d'empreses encaixa en el perfil del grau d'Economia. Recomanem que l'optativitat del batxillerat s'orienti cap a ...

  Carrera universitaria
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Tenir com a mínim 17 anys o complir-los l''any de la realització de la prova.Residir a Espanya (Girona).Cursar els estudis o haver realitzat un programa de garantia social o un curs de ...

  Curso
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Curso
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • CETUC

  Requisitos: Tenir 19 anys No haver realitzat batxillerat ni grau mitjà

  Curso
  Presencial en Barcelona
  1.280 €


 • Centro para la cultura y el conocimiento CCC

  El Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria es el mínimo exigido para acceder a un puesto de trabajo, tanto en empresas privadas como si quieres optar a un empleo en la Administración ...

  Curso
  Distancia
  Consultar precio


 • Centro para la cultura y el conocimiento CCC

  Objetivos: Al terminar este Curso estarás preparado para superar las dos partes de que consta la Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Medio. Requisitos: Tener cumplidos los 17 años. A quién va ...

  Curso
  Distancia
  1.470 €


 • Centro para la cultura y el conocimiento CCC

  Requisitos: Tener 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba.Para quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico y deseen acceder a un ciclo formativo de Grado Superior ...

  Curso
  Distancia
  1.870 €

Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.